3. Darbs ar sevi

Pamatojoties uz jaunākajiem starptautiskajiem pētījumiem, vadītājam/direktoram nepieciešamas šādas kompetences (kompetenču grupas):

1.darbinieku vadīšanas kompetences;
2.darbību un procesu vadīšanas kompetences;
3.sevis vadīšanas (personīgo iemaņu un prasmju pilnveidošanas) kompetences

3.sevis vadīšanas (personīgo iemaņu un prasmju pilnveidošanas) kompetences sevī ietver:

I. Starppersonu efektivitātes kompetences

 1. ▪Komunikācija
 2. ▪Orientācija uz klientu
 3. ▪Attiecību veidošana un uzturēšana
 4. ▪Darbs komandā
II. Domāšanas un problēmu risināšanas kompetences
 1. ▪Domāšana: konceptuāla, analītiska, elastīga, radoša, novatoriska
 2. ▪Mērķorientēta problēmu risināšanas stratēģija
III. Personīgās efektivitātes kompetences
 1. ▪Spēja pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību
 2. ▪Orientācija uz attīstību
 3. ▪Iniciatīva
 4. ▪Patstāvība
IV. Uzdevumu un procesu pārvaldīšanas kompetences
 1. ▪Plānošana un organizēšana
 2. ▪Orientācija uz rezultātu sasniegšanu
 3. ▪Rūpes par kārtību, precizitāti un kvalitāti
V. Vadītāja kompetences
 1. ▪Komandas vadīšana
 2. ▪Stratēģiskais redzējums
 3. ▪Darbinieku stimulēšana (ārējā motivācija) un attīstība
 4. ▪Pārmaiņu vadīšana
 5. ▪Rezultātu sasniegšana
VI. Organizācijas izpratne un vērtību pieņemšana
 1. ▪Ētiskums
 2. ▪Lojalitāte
 3. ▪Organizācijas vērtību apzināšanās un attīstība

Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 . Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.