Mana Personāla Stratēģija

  • Es nevaru vienkārši piespiest savus darbiniekus darīt kaut ko. Lai panāktu izpildi, organizācijā nepieciešams radīt tādus apstākļus, lai "tā izpilde" viņiem pašiem būtu daudz svarīgāka nekā neizpilde.
  • Mana Personāla Straēģija ir līdzeklis, ar kura palīdzību es pavēstu savu ideju darbiniekiem.
  • Tā sākas ar Galveno Uzdevumu un Stratēģisko Mērķi, ietver manu Organizācijas Stratēģiju (kura savukārt ietver Organizācijas Struktūru, kā arī Amata Aprakstus un Darba Līgumus visām pozīcijām šajā struktūrā) un Vadības Rokasgrāmatu, kas nosaka darbu, ko veic mani darbinieki.

Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 . Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.