Mana Sistēmu (Holistiskā) Stratēģija

 • Sistēma ir datu, lietu, darbību kopums, kas savstarpēji mijiedarbojas cits ar citu, tādā veidā mainot citas sistēmas un radot jaunas. Dati rada informāciju, informācija rada zināšanas, zināšanas rada viedu. Katra no darbībām rada jaunu sistēmu.
 • Pastāv sistēmas, kuras mēs spējam izprast un tādas, kuras nespējam.
 • Mums saprotamās sistēmas, kuras izmantojamas vadīšanā, ir trīs (nosacīti nosaukumi):
 1. Stingrās Sistēmas
 2. Elastīgās Sistēmas
 3. Informācijas Sistēmas
 • Stingrās Sistēmas ir priekšmeti, nedzīvas lietas.
 • Elastīgās Sistēmas ir dzīvi objekti vai idejas.
 • Informācijas Sistēmas sniedz mums informāciju par pirmo divu sistēmu mijiedarbi.
 • Šādā vienkāršotā skatījumā apkārtējā pasaule sastāv no lietām, darbībām, idejām, informācijas. Tā ir holistiskā pieeja. Holisms - dabas sistēmas (fiziskās, bioloģiskās, ķīmiskās, sociālās, ekonomiskās, mentālās, lingvistiskās u.c.) un to īpašības ir jāskata kā veselums, nevis kā atsevišķu daļu kopums. Tas bieži ietver skatījumu, ka sistēmas kopumā funkcionē kā veselumi, un to funkcionēšanu nevar saprast tikai kā sastāvdaļu sakopojumu.
 • Tādēļ manā Attīstības Programmā: mans Galvenais Uzdevums, mans Stratēģiskais Mērķis, mana Organizācijas Stratēģija, mana Vadības Stratēģija, mana Personāla Stratēģija, mana Mārketinga Stratēģija, mana Sistēmu Stratēģija - tie visi ir pilnībā savstarpēji saistīti un atkarīgi elementi un tos nedrīkst uzlūkot kā citu no cita neatkarīgus.
 • Mana Darba Attīstības Procesa panākumi ir pilnībā atkarīgi no tā, vai es apzinos šo savstarpēji atkarīgo elementu integrāciju vienotā veselumā. Šim nolūkam es izmantoju Loģisko līmeņu piramīdu.

Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 . Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.