Mans Stratēģiskais Mērķis

  • Mans Stratēģiskais Mērķis ir ļoti skaidrs uzstādījums, ko tieši manam darbam galu galā vajadzētu nodrošināt, lai es varētu īstenot savu Galveno Uzdevumu.
  • Tā ir vīzija par gala produktu, kas ir un kas būs manā darbā.
  • Šādā kontekstā mans darbs ir līdzeklis, nevis mērķis - veids, kā bagātināt manu dzīvi, nevis instruments, ar ko to noplicināt.
  • Mans Stratēģiskais Mērķis nav Darba (Biznesa) plāns. Tas drīzāk ir mana Dzīves Plāna kopsavilkums un vienlaikus arī mana Darba Stratēģijas un Darba Plāna kopsavilkums. Mans Dzīves Plāns veido manu dzīvi un darbu, kam jākalpo manai dzīvei. Mana Darba Stratēģija un Darba Plāns nodrošina  vajadzīgo struktūru manam darbam - laika posmam, kāds nepieciešams mana Dzīves Plāna īstenošanai. Mana Darba Stratēģija un Darba Plāns ir komunikācijas līdzeklis ar visiem, kas mana darba attīstības gaitā nonāk saskarsmē ar to. Tas ir veids kā paskaidrot citiem, kurp mans darbs virzās, kā es plānoju turp nokļūt un kādi ir atskaites punkti, kas liecina, ka izstrādātā Stratēģija un Plāns strādā.
  • Mana Darba Stratēģija un Darba Plāns tāpat ir noderīgi mārketingā - saskarsmē ar man svarīgiem cilvēkiem darbā: investoriem, stratēģiskiem partneriem.
  • Stratēģiskais Mērķis ir vienīgi tikai standartu uzskaitījums.
  • Tas ir instruments, lai izmērītu manu progresu ceļā uz noteiktu mērķi.
  • Tas izstrādāts, lai ieviestu, nevis pilnveidotu.
  • Tas ir šablons manam darbam, lai es pārliecinātos, ka laiks, ko es investēju savā darbā, dod tieši to, ko es no tā sagaidu.
Daži standarti, kuri iekļauti manā Stratēģiskajā Mērķī
1. Pirmais standarts: nauda
2. Otrais standarts: iespēja, kuru ir vērts īstenot
Iespēja, kuru vērts īstenot, - tas ir darbs, kas spēj izpildīt finanšu standartus, kādus es esmu noteicis savam Galvenajam Uzdevumam un Stratēģiskajam Mērķim. Šis standarts nosaka divas mana Stratēģiskā Mērķa galvenās prasības. Tas liecina, kāda veida darbu es veidoju, un tajā pašā laikā nosaka, kas ir mans klients. Tas nosaka, ko man vajadzētu pārdot un kas ir mana mērķauditorija.
Kas ir mans darbs?
Lai radītu izcilu darbu, jāatšķir divas lietas - prece un produkts:
Mana padarītā darba prece parasti ir konkrēts izglītības vai pētniecības pakalpojums, ko saņem klients.
Mana padarītā darba produkts ir izjūtas (par manu darbu, bet ne par pakalpojumu), ar kādām klients dodas prom no manas vadītās organizācijas.
Kas ir mans klients?
Katram darbam ir savs Demogrāfiskais Pamatmodelis - klienta vecums, dzimums, ienākumi, ģimenes stāvoklis, izglītība, u.c. Demogrāfiskā statistika ir zinātne par tirgus realitāti. Tā norāda, kas ir mans klients. Motīvi, kas virza manu klientu veido Psihogrāfisko Pamatmodeli. Psihogrāfiskā statistiska - tā ir zinātnepar tirgus realitātes uztveri. Tā izskaidro, kāpēc mans klients pērk. Tātad vienīgais veids, kā es atbildu uz jautājumu "Vai tiešām šis ir darbs, kas sniegs iespēju, kuru vērts īstenot?" - ir noteikt, cik daudz man ir potenciālo klientu (patērētāju demogrāfiskā statistika) un cik veiksmīgi var apmierināt viņu emocionālās vai jutekliski uztveramās vajadzības (psihogrāfiskā statistika).
3. Citi standarti
Standarti rada enerģiju, ar ko labākie un visefektīvākie cilvēki panāk rezultātus.

Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 . Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.