Koučings - izaugsmes veicināšana

  • Attīstība ir process, bet izaugsme ir rezultāts.
  • Labs koučings ir prasme. Iespējams, pat māksla.
  • Lai pilnībā izmantotu tā apbrīnojamās iespējas, vajadzīga dziļa izpratne un prakse. 
  • Koučings ir cilvēka potenciāla atmodināšana ar mērķi maksimāli paaugstināt viņa personisko sniegumu. 
  • Koučings nemāca, bet palīdz mācīties.
  • Labam koučam ir jābūt ekspertam koučingā, nevis kādā noteiktā tautsaimniecības jomā. Tāpēc ir ļoti svarīgi saprast un izmantot koučinga pamatprincipus ikdienas saskarsmē.
  • Tie, kuri patiesi sadarbojas ar mani, atklāj koučinga vērtību un uzzina, kā ar šo metodi vara uzlabot savus sasniegumus.
  • Izmantojot koučinga metodi ikdienas saskarsmē, cilvēks harmonizē attiecības ar kolēģiem un ģimenes ģimenes locekļiem.

Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 . Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.