Domāt pragmatiski

I. Kā es varu pilnībā izmantot savu domāšanas potenciālu, koncentrējoties uz galveno mērķi un galarezultātu?

Kā jūs nosakāt galveno mērķi savai organizācijai, uzņēmumam, struktūrvienībai, komandai vai grupai? Kāds ir augstākais mērķis jūsu dzīvē? Uzņēmējdarbībā (biznesā) uzņēmumos galvenais mērķis – tā ir peļņa, kas arī nosaka, vai uzņēmums strādā veiksmīgi vai ne. Taču nauda ne vienmēr ir galvenā panākumu mēraukla. Vai varat izmērīt savas ģimenes maksimālos panākumus ar naudas daudzumu, ko saņemat mēnesī? Un, ja esat bezpeļņas, labdarības vai brīvprātīgo organizācijas vadītājs, kā uzzināt, vai maksimāli īstenojat savu potenciālu? Kā jūs nosakāt savu galveno mērķi?
 • "Mums šeit nav nekādu noteikumu. Mēs vienkārši cenšamies kaut ko izdarīt." Tomass Edisons
 • "Viņa dalījās savās izcilajās zināšanās cilvēku piesaistīšanai un panākumu gūšanā ar daudzām organizācijām, kuru galvenais mērķis tiek mērīts nevis ar peļņas gūšanu, bet pārmaiņām cilvēku dzīvē." /ASV prezidenta Klintona vārdi par Amerikas Meiteņu skautu organizācijas izpilddirektori Frensisu Heselbeinu 1998. gadā/

II. Orientēšanās uz augstāko mērķi sniedz prieku

Ja esat pieradis domāt par orientēšanos uz galveno mērķi tikai tad, kad tas skar finanses, iespējams, palaižat garām dažas jums un jūsu organizācijai svarīgas lietas. Tā vietā domājiet par galveno mērķi kā gala iznākumu, vēlamo rezultātu, taču ne naudas izteiksmē! Katram darbības veidam ir savs unikālais augstākais mērķis. Ja jums ir darbs, arī jūsu darbam ir kāds augstāks mērķis. To pašu var teikt par jūsu pūliņiem kā vecākam vai dzīvesbiedram.
Domāšana, kas orientēta uz augstāko mērķi, ir vērtīga no vairākiem aspektiem.
1. Domāšana, kas orientēta uz augstāko mērķi, nodrošina pilnīgu skaidrību. Kāda ir starpība starp ķegļu spēli un darbu? Kad jūs nododaties ķegļu spēlei, nepieciešamas tikai trīs sekundes, lai uzzinātu rezultātu. Tas ir viens no iemesliem, kāpēc cilvēkiem tik ļoti patīk sporta spēles. Te nevajag gaidīt, cenšoties noteikt, kāds būs rezultāts. Domāšana, kas orientēta uz jūsu galveno mērķi, sniedz iespēju izmērīt rezultātus ātrāk un vieglāk. Tā sniedz "mērauklu", ar kuru var izmērīt attiecīgo darbību. Šāda veida domāšana var tikt izmantota, lai koncentrētu visas, pat pašas nenozīmīgākās, rīcības uz vienu augstāku mērķi un tā sasniegšanu.
2. Domāšana, kas orientēta uz augstāko mērķi, palīdz izvērtēt ikvienu situāciju. Ja zināt, kāds ir jūsu galvenais mērķis, kļūst daudz vieglāk uzzināt, kā jums sokas jebkurā attiecīgajā jomā. Piemēram, kad Frensisa Heselbeina sāka vadīt meiteņu skautu organizāciju, viņa saskaņoja visas organizācijas darbību ar vienu galveno mērķi – palīdzēt katrai meitenei maksimāli atklāt savu potenciālu. Tam bija pakārtots viss: sākot no organizācijas vadības struktūras (ko viņa izmainīja no hierarhiskas uz tādu, kas balstīta uz interesēm) un beidzot ar nozīmītēm, ko izsniedza meitenēm par panākumiem kādā jomā.
Nav labāka instrumenta panākumu novērtēšanai kā galvenais mērķis.
3. Domāšana, kas orientēta uz galveno mērķi, palīdz pieņemt labākus lēmumus. Pieņemt lēmumus kļūst daudz vieglāk, kad zināt savu galveno mērķi.
4. Domāšana, kas orientēta uz galveno mērķi, nostiprina augstus morāles principus. Zinot galveno mērķi un sekojot tam, jūs būtiski paaugstināt savas izredzes gūt uzvaru. Un nekas tā neuztur cīņassparu kā uzvara. Kā jūs raksturotu sporta komandu stāvokli, kas gūst uzvaras čempionātos, vai komandas uzņēmumos, kas sasniedz visaugstākos rezultātus, vai arī brīvprātīgos, kuri veiksmīgi izpildījuši savu misiju? Viņi ir pārņemti ar patīkamu satraukumu. Mērķa sasniegšana sniedz
prieku. Taču jūs to varat panākt tikai tādā gadījumā, ja zināt, kāds tas ir.
5. Domāšana, kas orientēta uz galveno mērķi, ir jūsu nākotnes garants. Ja rīt vēlaties gūt panākumus, jums nepieciešams apdomāt savu galveno mērķi jau šodien. Palūkojieties uz jebkuru veiksmīgu, stipru kompāniju – un jūs atradīsiet vadītājus, kuri zina, kāds ir viņu galvenais mērķis. Viņi pieņem lēmumus, sadala resursus, pieņem darbā cilvēkus un izveido tādu organizācijas struktūru, kas veicina tā sasniegšanu.
Ja rīt vēlaties gūt panākumus, jums nepieciešams apdomāt savu galveno mērķi jau šodien.

III. Kā gūt atdevi no domāšanas, kas orientēta uz galveno mērķi?

Nav grūti saprast, cik svarīgi, lai jums būtu kāds augstāks mērķis. Vairums cilvēku piekristu, ka tāda domāšana, kas orientēta uz augstāku mērķi, nodrošina augstākus rezultātus. Taču ikdienā praktizēt šādu domāšanas veidu nemaz nav tik vienkārši.
1. Nosakiet galveno mērķi! Uz galveno mērķi orientētas domāšanas process sākas ar izpratni, uz ko jūs patiesībā tiecaties. Tā var būt organizācijas plaša mēroga vīzija, misija vai mērķis. Tas var būt saistīts ar kāda konkrēta projekta īstenošanu. Un tas var būt arī jūsu augstākais mērķis, jūsu dzīves misija. Svarīgi – lai jūs būtu pēc iespējas konkrētāks. Ja mērķis ir sasniegt kaut ko nenoteiktu, arī jūsu domāšana būs izplūdusi, nekonkrēta.
Sākumā atlieciet malā savas vēlmes! Noskaņojieties uz reāliem rezultātiem, uz mērķa patieso būtību! Apvaldiet emocijas, kas jums var traucēt formulēt skaidru spriedumu, un novērsiet jebkurus blakus aprēķinus, kas var ietekmēt uztveri! Ko jūs īstenībā cenšaties sasniegt? Kam būtu jānotiek? Kas būtu pieņemami? Lūk, tas arī ir konkrēts galvenais mērķis!
2. Iedzīviniet galveno mērķi! Vai jums ir nācies kādreiz runāt ar cilvēku, kura nodomi, kā jums šķiet, nesaskan ar darbiem? Dažkārt tie ir apzināti meli. Taču tas tāpat var notikt, kad cilvēks īsti neapzinās vai pazaudē no redzesloka savu personīgo galveno mērķi.
Tas pats notiek organizācijās. Dažkārt, piemēram, vārdos formulēta uzņēmuma cēlā misija nesaskan ar reālo uzņēmuma
darbību. Tiekšanās uz svarīgāko mērķi sāk konkurēt ar tiekšanos pēc lielākas peļņas par katru cenu.
"Mēs cenšamies neaizmirst, ka zāles ir domātas cilvēkiem, nevis peļņai. Peļņa nāk pēc tam un, ja mēs to sapratīsim, tā nekad neizsīks." /Džordžs Merks, farmācijas kompānijas prezidents/ Acīmredzot Džordžs Merks tādā veidā atgādināja visiem savas organizācijas darbiniekiem, ka peļņa kalpo mērķim, nevis konkurē ar to.
3. Radiet stratēģisko plānu galvenā mērķa sasniegšanai! Uz galveno mērķi orientēta domāšana nekļūdīgi ved uz rezultātiem. Taču šādai domāšanai ir jābūt tieši saistītai ar galveno mērķi – un tāds var būt tikai viens, nevis divi vai vairāki. Tiklīdz noteikts galvenais mērķis, ir jāizstrādā stratēģija tā sasniegšanai. Organizācijās tas bieži nozīmē noteikt svarīgākos elementus, kuriem būtu pareizi jāfunkcionē, lai sasniegtu galveno mērķi. Tas ir vadītāja pienākums.
Līdzīgā veidā, sadalīts elementos, var būt jebkurš mērķis, arī jūsu augstākais mērķis dzīvē. Kad tiek sasniegts galvenais mērķis katrā noteiktā darbības posmā vai jomā, tiek sasniegts arī kopējais galvenais mērķis. Ja mazāko mērķu summa neko nepievieno augstākajam mērķim, jūsu stratēģija ir kļūdaina vai arī jūsu augstākais mērķis ir pārāk nekonkrēts.
4. Īstenojiet savu stratēģiju galvenā mērķa sasniegšanai! Tiklīdz esat izstrādājis stratēģiju, jums tā jāīsteno dzīvē un
pastāvīgi ar to jāsaskaņo sava rīcība. Organizācijās tas nozīmē pārliecināties, ka cilvēku darbība ir saskaņota ar stratēģiju. Ideālā gadījumā visiem komandas locekļiem ir jāzina, kāds ir galvenais mērķis, kā arī kāda ir katra indivīda loma šī mērķa sasniegšanā. Katram ir jāzina savs personīgais mērķis un tas, kā tas sabalsojas un kopīgi darbojas attiecīgās organizācijas galvenā mērķa sasniegšanai.
5. Izvēlieties vienu atskaites sistēmu un pastāvīgi pārbaudiet rezultātus! Deivs Sazerlends  (kompānijas INJOY®, San Diego, California, prezidents; http://www.injoy.com), uzskata, ka dažas organizācijas cieš neveiksmi, kā mērauklu izvēloties dažādas atšķirīgas sistēmas. Tās varētu strādāt veiksmīgi, taču dažādu atskaites sistēmu izmantošana – vai to nepārtraukta mainīšana – traucē gūt tām panākumus. "Uz galveno mērķi orientēta domāšana nevar būt vienreizēja. Tai jābūt iebūvētai darba, attiecību un panākumu sistēmā. Jūs nevarat katru reizi noskaņoties uz kādu vēlamo rezultātu. Uz galveno
mērķi orientētai domāšanai jākļūst par jūsu dzīvesveidu vai arī jūs apmaldīsieties pretrunās. Mana domāšana nekad nav atrauta no mana galvenā mērķa. Tā ir daļa no manas "sistēmas", kas orientēta uz galīgo rezultātu. Es ar to dzīvoju katru dienu. Nekādu blakus uzdevumu! Nekādu pūliņu, kas nav pakārtoti galvenajam mērķim!" /Deivs Sazerlends/ Deivs Sazerlends katru vakaru zvana saviem komandas biedriem, lai uzdotu tiem jautājumus, kas skar galveno mērķi, tādējādi mudinot savus
padotos pastāvīgi paturēt to prātā. Viņš visu laiku patur redzeslokā kompānijas svarīgāko mērķi, pieprasot to arī no katra tās atsevišķā posma.
Domāšana, kas orientēta uz galveno mērķi, sniedz milzīgu atdevi, jo palīdz pārvērst jūsu idejas rezultātos. Kā neviens cits mentālā procesa veids šāda domāšana var palīdzēt jums maksimāli īstenot savu potenciālu un sasniegt visu, ko vēlaties.
 • Vai jūs daudz domājat par savu galveno mērķi?
 • Vai zināt, kāpēc darāt to, ko darāt attiecībā uz savu karjeru?
 • Vai zināt, ko vēlaties sasniegt savā ģimenes dzīvē?
 • Un, ja kāds jums pajautās, kāpēc esat nācis šajā pasaulē – kāda ir jūsu dzīves unikālā misija – vai varēsiet atbildēt?
Jautājums pārdomām: Kā es varu pilnībā izmantot savu domāšanas potenciālu, koncentrējoties uz savu galveno mērķi un galarezultātu?

IV. Kā attīstīt sevī paradumu domāt pragmatiski?

Jūsu dzīve var būt daudz piepildītāka, bet domāšana – daudz pilnvērtīgāka, ja skaidri zināsiet, kāds ir jūsu galvenais mērķis. Apdomājiet katru no tālāk minētajām dzīves jomām un pēc tam centieties katrai no tām īsi formulēt pamatmērķi!
 • Karjera: >>> īsi formulē pamatmērķi
 • Laulība: >>> īsi formulē pamatmērķi
 • Vecāka loma: >>> īsi formulē pamatmērķi
 • Aizraušanās, hobijs: >>> īsi formulē pamatmērķi
 • Kalpošana līdzcilvēkiem: >>> īsi formulē pamatmērķi
 • Dzīves augstākais mērķis: >>> īsi formulē pamatmērķi
Neuztraucieties, ja jums nav skaidra priekšstata par katru no šīm jūsu dzīves jomām. Lielākajai daļai cilvēku vajadzīgi daudzi gadi, lai to noskaidrotu. Šis vingrinājums ir tikai atskaites punkts. Vienkārši sāciet šajā vietā!
Pirmais solis. Šajā nedēļā nosakiet galveno mērķi un pierakstiet to! Pārliecinieties, ka tas patiešām ir jūsu galvenais mērķis un nevis vienkārši starpmērķa aizvietošana ar citu vai arī tikai atsevišķs solis tā virzienā!
Otrais solis. Izstrādājiet stratēģiju tā īstenošanai! Kādi galvenie elementi nepieciešami tā sasniegšanai? Kādi ir galvenie šķēršļi?
Trešais solis. Nosakiet, kāda veida palīdzība jums būs nepieciešama šī mērķa sasniegšanā! Vai varēsiet to sasniegt patstāvīgi? Vai jums būs nepieciešams izveidot savu organizāciju? Vai arī pastāv kāda organizācija, kurai varat pievienoties, lai sasniegtu savu mērķi?
Ceturtais solis. Nodrošiniet, lai iesaistīto cilvēku darbība būtu saskaņā ar stratēģiju, kas izstrādāta galvenā mērķa sasniegšanai! (Ja jūsu mērķa īstenošanā nepieciešama citu palīdzība, bet jums ir ļoti maza pieredze cilvēku vadīšanā, varat sākt ar personīgo plānu vadītāja iemaņu attīstīšanā.)
Piektais solis. Nosakiet, kā pārbaudīsiet savu progresu ceļā uz galvenā mērķa īstenošanu, kā arī to cilvēku, kuri iesaistīti šajā lietā, progresu! Ņemiet vērā, ka jūs varēsiet sasniegt galveno mērķi tikai tad, ja pastāvīgi to paturēsiet savā redzeslokā!

Info no http://www.injoy.com

Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 . Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.