Domāt radoši


I. Kā es varu pārvarēt ierastās uztveres ierobežojumus un izpētīt idejas un iespējas, kas ļautu man piedzīvot izrāvienu?

Man patīk cilvēki. Man vienmēr interesējis uzzināt, kas virza viņu rīcību, nosaka uzvedību un kāda loma tajā ir radošumam. Es ne tikai augstu vērtēju radošumu un vēlējos radīt pats, bet arī zināju, ka tas ir nepieciešams manā profesijā.
 • "Prieku sniedz kaut kā jauna radīšana, nevis esošā lietu stāvokļa uzturēšana." /Vinss Lombardi; Vince Lombardi/.
 •  "Lai vienmēr virzītos uz priekšu, nepieciešams, lai jūs visu laiku gaidītu nākamā spārnotā ideja." /Rozabeta Mosa Hantere/. 
 • "Visvērtīgākais resurss, ko jūs varat sniegt savai darbavietai vai uzņēmumam, ir radošums. Jūsu idejām ir daudz lielāka nozīme nekā tam, kas jums jāizdara, kāda ir jūsu loma vai tituls, vai arī jūsu rezultāti." /Anete Mozere-Velmena grāmatā "The Five Faces of Genius"/. 

Radošums ir nenovērtējama vērtība neatkarīgi no tā, ar ko jūs pelnāt sev iztiku.  
 • "Katrs bērns ir mākslinieks; problēma ir tā, kā saglabāt viņā mākslinieku pēc tam, kad viņš izaugs" /Pablo Pikaso/. 

Ja neesat tādā mērā radoša personība, kā jums gribētos būt, varat mainīt savu domāšanas veidu, kā to izdarīju es. Radošā
domāšana ne vienmēr mēdz būt iedzimta īpašība. Patiesībā es domāju, ka cilvēki mistificē iedzimto spēju domāt. Visbiežāk radošā domāšana ir prasme apkopot un attīstīt citu cilvēku domas. Pat izcili mākslinieki, kurus mēs uzskatām par neparasti apdāvinātiem no dabas, ir mācījušies pie meistariem. Viņi balstījuši savus darbus uz citu paveikto un pamatā apkopojuši milzīgu daudzumu ideju un māksliniecisko stilu un paņēmienu, rezultātā radot savu, dziļi savdabīgo garabērnu. Ja sāksiet pētīt tēlotājmākslas vēsturi, ieraudzīsiet pavedienus, kas stiepjas caur visu mākslinieku darbiem un viņu novirzieniem, kas apvieno viņus ar citiem māksliniekiem, kuri dzīvojuši ilgi pirms viņiem.

II. Radošo domātāju iezīmes

Vai uzskatāt sevi par patiesi radošu personību? Lūk, kādas ir radošo domātāju kopējas iezīmes:
1.Radoši domājoši cilvēki augstu vērtē idejas.  "Patiesi radošas personības ir uzticīgas idejām. Tās paļaujas ne tikai uz savu talantu, bet arī savu disciplinētību. Viņu iztēle ir kā otrā āda. Viņi zina, kā to izmantot pilnā mērā." /Anete Mozere-Velmena/ Radošums ir cieši saistīts ar ideju esamību - lielu daudzumu ideju. Taču daudz ideju jums būs tikai tad, ja jūs tās patiešām augstu vērtējat.
2.Radoši domājoši cilvēki augstu vērtē izvēles iespēju. Man līdz šim vēl nav nācies sastapt radošu cilvēku, kurš noniecinātu izvēles iespēju. Daudzu iespēju izpēte palīdz stimulēt iztēli, bet iztēle ir radošuma izšķirošais faktors. "Iztēle ir svarīgāka par zināšanām" /Alberts Einšteins/. Tie, kuri mani labi pazīst, apliecinās jums, ka es ļoti augstu vērtēju izvēles iespēju. Kāpēc? Jo tas nodrošina atslēgu uz vislabākās (un nevis vienīgās) atbildes atrašanu. Ikviens cilvēks var norādīt uz problēmu; taču tikai tāds, kurš domā efektīvi, var piedāvāt tos vai citus iespējamos risinājumus. Labi domātāji izdomā vislabākās atbildes. Viņi rada rezerves plānus, kas nodrošina alternatīvas. Viņi izbauda brīvību, kuras citiem trūkst. Un viņi spēj ietekmēt un aizraut cilvēkus.
3.Radoši domājoši cilvēki nebaidās no nenoteiktības. "Muļķis vienmēr par visu ir pārliecināts, bet cilvēks, kurš nekad ne par ko nešaubās, ir muļķis." /Rakstnieks H. L. Menkens/. Radošiem cilvēkiem nav nepieciešamības apspiest nenoteiktības izjūtu. Viņi dzīvē saskata dažāda veida neatbilstības un atšķirības, un bieži viņiem sagādā prieku pētīt šos tukšumus vai, liekot lietā savu iztēli, tos aizpildīt.
4.Radoši domājoši cilvēki vienmēr priecājas par neparasto, oriģinālo. Jaunrade jau pēc savas dabas bieži ceļo pa vēl nestaigātiem ceļiem un iet pretī straumei. "Jaunradei un neprātam ir savstarpēja saistība. Tāpēc mums ar prieku ir jāpacieš neprātīgie." /Diplomāts un Jēlas Universitātes goda prezidents Kingmans Breusters/. Lai attīstītu sevī un citos radošumu, esiet gatavs pieciest kādas savādības!
5.Radoši domājoši cilvēki savieno nesavienojamo. Tā kā jaunradē tiek izmantotas citu idejas, milzīga vērtība ir spējai savienot vienu ideju ar citu – it īpaši tās, kuras šķiet pilnīgi nesaskaņojamas. "Radošums it īpaši spilgti izpaužas spējā noteikt sakarības, radīt asociācijas, apgriezt lietas kājām gaisā un izteikt tās jaunā veidā." /Mākslinieks Tims Hansens/. Atcerieties, kā bērnībā jūs bieži spēlējāt tādu spēli, kur uz papīra lapas bija jāsavieno daudzi punktiņi. Pirmajā brīdī, raugoties uz papīra lapu, šķita, ka tie vienkārši ir juceklīgi izkaisīti daudzi punktiņi. Taču, tiklīdz savienojāt visus punktus līdz pēdējam, parādījās zīmējums, kuru arī bija uzzīmējis savā iztēlē autors. Ir viegli savienot punktus, ja zini, kurp virzies. Tieši tāpat ir viegli savienot idejas, ja jums ir plāns.
Cilvēkam, kuram ir skaidrs plāns vai kurš spēj saskatīt kopainu, radīsies idejas, kas piešķirs papildu vērtību viņa domāšanai.
Domu secīgas radīšanas process līdzinās braukšanai automašīnā. Jūs zināt, kurp dodaties, taču, tikai virzoties noteiktajā virzienā, ieraudzīsiet un izbaudīsiet visu tādā perspektīvā, kādu nevarat redzēt, pirms neesat devies ceļā. Radošā domāšana darbojas līdzīgi.
Lūk, aptuvenā shēma: Domāt >>> Vākt >>> Radīt >>> Labot >>> Savienot.
Sākot domāt, jūs tūlīt sākat vākt materiālu. Jūs sev jautājat: "Kāda informācija attiecas uz šo domu?" Bet, iegūstot informāciju, jautājat: "Kādas idejas var padarīt šo domu labāku?" Tādā veidā var attīstīt ideju nākamajā līmenī. Pēc tam jūs varat izlabot vai pilnveidot to, uzdodot šādu jautājumu: "Kādas izmaiņas var uzlabot šīs idejas?". Visbeidzot jūs savienojat šīs idejas, novietojot tās vajadzīgajā kontekstā. Viss process norit ātrāk, ja jums ir "kustības" shēma. Tā nodrošina rīcības brīvību un pievieno vērtību jūsu domāšanai. Ja esat noskaņots uz idejām, drīz vien to jums būs pārpārēm.
6.Radoši domājoši cilvēki nebaidās no neveiksmēm. Spēja pārvarēt neveiksmes ir panākumu atslēga jebkurā dzīves jomā. Atšķirība starp viduvējām un izcilām personībām ir tajā, kā viņi uztver neveiksmes un kā reaģē uz tām. "Radošuma svarīgākais aspekts ir nebaidīties no neveiksmēm." /Edvīns Ponds/.
Kāpēc tas ir tik svarīgi? Tāpēc, ka radošums vienādo veiksmi un neveiksmi. Iespējams, jūs būsiet pārsteigts, izlasot šādu apgalvojumu, taču tas tā ir. "Rēķināšanās ar neizdošanos ir nepieciešamais nosacījums intelektuālajai un mākslinieciskajai jaunradei" /Filozofs un ASV Nacionālā Humanitāro zinātņu centra dibinātājs Čārlzs Frenkels/. Radošums pieprasa būt gatavam izskatīties muļķīgi, riskam piezemēties uz deguna. Radošums nozīmē gatavību neveiksmei. Radoši cilvēki zina to un tomēr turpina jaunu ideju meklējumus. Viņi vienkārši neļauj idejām, kuras nav nostrādājušas, traucēt viņiem radīt vairāk ideju, kas nostrādā.

III. Kāpēc ir tik svarīgi atklāt radošas domāšanas prieku?

Radošums var uzlabot cilvēka dzīves kvalitāti. Lūk, 5 (piecas) radošas domāšanas priekšrocības, kuras varat izmantot:
1.Radošā domāšana visam pievieno lielāku vērtību. Vai gan jūs nepriecātos par neizsīkstošu ideju avotu? Tieši to mums sniedz radoša domāšana. Šā iemesla dēļ neatkarīgi no tā, ar ko jūs pašlaik nodarbojaties, radošums var ievērojami paaugstināt jūsu spējas.
Radošs cilvēks spēj saskatīt to, ko redz ikviens cits, taču tajā pašā laikā domāt, kā nedomā neviens, un rezultātā paveikt to, ko vēl nav paveicis neviens cits. Dažkārt radošā domāšana izpaužas kādā izgudrojumā, kad jūsu priekšā atveras jauni apvāršņi; citkārt - kādā jaunievedumā, kas palīdz jums tās pašas lietas darīt pa jaunam. Bet mēdz būt arī tā, ka radošā domāšana ļauj paraudzīties uz pasauli gluži citām acīm - un parādās jauni, negaidīti risinājumi. Tas visam piešķir papildu vērtību.
2.Radošā domāšana veicina un stiprina pati sevi. Radošā domāšana ir smags darbs, kurā rezultātu var sasniegt, apvienojot laiku un koncentrēšanos. Iespējams, vairāk nekā jebkurš domāšanas veids radošā domāšana veicina un stiprina pati sevi. "Radošumu nav iespējams izsmelt. Jo vairāk to liekat lietā, jo vairāk tā kļūst. Lai cik skumji tas būtu, bet bieži radošumu apspiež tā vietā, lai attīstītu. Ir jābūt noteiktai videi, kurā tiek atbalstīti jauni domāšanas, uztveres, pētījumu veidi." /Dzejniece Maija Angelova/.
3.Radošā domāšana piesaista cilvēkus un idejas. Kāpēc cilvēkus turpina piesaistīt Leonardo da Vinči darbi? Aplūkojiet informāciju par viņu Amazon.com, un jūs atklāsiet, ka tur uzskaitīts vairāk nekā 300 grāmatu, kas uzrakstītas par viņu - lai arī viņš ir miris pirms 500 gadiem! Kāpēc? Tāpēc ka radošums pievelk kā magnēts.
Radošums ir bauda, ko sniedz intelekts. Cilvēki sajūsminās par intelektu, viņus vienmēr piesaista tas, kas sniedz baudu, - tā patiešām ir fantastiska kombinācija. Ja kādam pajautātu, kura intelekts varētu sniegt patiesu baudījumu, tad šis cilvēks visdrīzāk izrādītos Leonardo da Vinči. Viņa zināšanu un ideju daudzveidība vienkārši satriec iztēli. Viņš bija mākslinieks, arhitekts, skulptors,anatoms, mūziķis, izgudrotājs un inženieris. Termins "Renesanses laika cilvēks" parādījās, pateicoties tieši viņam. Tieši tāpat kā da Vinči personība un viņa idejas piesaistīja cilvēkus tik tālā senatnē, tādā pašā veidā radošums piesaista cilvēkus arī šodien. Ja jūs sevī attīstīsiet radošās spējas, kļūsiet daudz pievilcīgāks citiem un viņi tieksies pie jums.
4.Radošā domāšana palīdz vairāk uzzināt. "Radošā darbība – tas ir prieks, ko sniedz zināšanu nepilnīgums. Šis prieks rodas, apzinoties, ka mēs reti – ja vien vispār kādreiz – saņemam visas atbildes uz saviem daudzajiem jautājumiem, ka mums vienmēr ir spēja ģenerēt vairāk risinājumu attiecībā uz jebkuru problēmu. Būt radošai personībai nozīmē būt spējīgam saskatīt vai iztēloties dažādas labvēlīgas iespējas dzīves problēmu risināšanai. Radošums sniedz izvēles tiesības." /Rakstnieks un radošo spēju pētnieks Ērnijs Zelinskis/.
Lai gan tas šķiet acīmredzami, taču, ja jūs vienmēr aktīvi meklēsiet jaunas idejas, varēsiet pastāvīgi mācīties. Radošums māca. Tas saskata vairāk risinājumu nekā problēmu. Un, jo vairāk jums ir domu, jo lielākas ir izredzes iemācīties ko jaunu.
5. Radošā domāšana met izaicinājumu pastāvošajam lietu stāvoklim. "Atcerieties: pagātnes izcilie domātāji nepazina cieņu pret sava gadsimta nosacītību, to pašu var teikt par visu laiku izcilām personībām. /Autors nezināms/. Ja dedzīgi vēlaties uzlabot pasauli vai pats savu situāciju, jums palīdzēs radošums. Status quo un radošums nav savietojami. Bet radošums un viss jaunais vienmēr iet roku rokā.

IV. Kā sevī atklāt radošās domāšanas prieku?

Tagad, iespējams, jūs sacīsiet: "Lieliski, esmu pārliecinājies, ka radošā domāšana ir noderīga. Taču kā man atrast šo radošumu sevī? Kā es atklāšu radošās domāšanas prieku?" Lūk, 5 (pieci) veidi, kā to panākt:
1. Atbrīvojieties no radošuma bendēm! "Kas attiecas personīgi uz mani, es drīzāk spētu uzrakstīt "Alisi Brīnumzemē" nekā visu Britu enciklopēdiju." /Ekonomikas pasniedzējs un rakstnieks, satīriķis Stīvens Līkoks/. Viņš vērtēja radošās domas siltumu daudz augstāk nekā aukstus faktus. Ja arī jums ir tāds pats viedoklis, jums jāatbrīvojas no uzstādījumiem, kas noplicina radošo domāšanu. 
Savā praktiskajā darbībā esmu savācis dažas frāzes. Izlasiet tās! Ikreiz, kad tiek izrunāti (vai domās izteikti) šādi vārdi, tiek apkarota radošā domāšana:
 • Es neesmu radoša personība.
 • Ievēro noteikumus!
 • Neuzdod jautājumus!
 • Neizcelies no pūļa!
 • Turies rāmjos!
 • Ir tikai viena izeja.
 • Neesi muļķis!
 • Esi praktisks!
 • Esi nopietns!
 • Domā par savu imidžu!
 • Tas nav loģiski.
 • Tas ir nepraktiski.
 • To nekad neviens nav darījis.
 • To nav iespējams paveikt.
 • Citiem tas nav izdevies.
 • Mēs jau to esam mēģinājuši.
 • Tas prasītu pārāk daudz darba.
 • Mēs nevaram atļauties kļūdīties.
 • Šo procesu būs pārāk grūti kontrolēt.
 • Mums tam nav laika.
 • Mums tam nav naudas.
 • Jā, bet...
 • Spēle – tas ir kaut kas vieglprātīgs.
 • Mēs cietīsim neveiksmi.
Ja uzskatāt, ka jums ir izcila ideja, neļaujiet nevienam atrunāt jūs no tās īstenošanas, pat ja citiem tā šķiet muļķīga! Neļaujiet sev vai kādam citam izdabāt radošuma bendēm! Citādi jūs nekad nespēsiet radīt kaut ko jaunu. "Nevar izrakt bedri citā vietā, visu laiku rokot vienā un tajā pašā vietā» /psihologs Edvards de Bono/. Nepūlieties vēl cītīgāk pie viena un tā paša vecā uzdevuma! Ieviesiet kādas izmaiņas!
2. Centieties domāt radoši, uzdodot pareizos jautājumus! Radošums lielā mērā ir prasme uzdot pareizos jautājumus. "Prāts, kuram radošums ir svešs, var saskatīt nepareizas atbildes, taču, lai ieraudzītu nepareizus jautājumus, nepieciešams radošs prāts." /Menedžmenta konsultants sers Entonijs Džejs/. Nepareizi jautājumi nogalina radošās domāšanas procesu. Tie virza domātājus vecajās pozīcijās vai piespiež noticēt, ka domāšana vispār nav obligāta. Lai stimulētu radošo domāšanu, uzdodiet sev tādus jautājumus kā:
 • Kāpēc to vajadzētu darīt tieši tādā veidā?
 • Kāda ir problēmas būtība?
 • Kādi ir dati, kas to pamato?
 • Ko man atgādina konkrētā problēma?
 • Kāds ir alternatīvais risinājums?
 • Kāda metafora vai simbols palīdzēs to izskaidrot?
 • Kāpēc tas ir svarīgi?
 • Kāds ir visgrūtākais un visdārgākais veids, lai to paveiktu?
 • Kuram ir citāds skatījums attiecībā uz to?
 • Kas notiks, ja mēs vispār to nedarīsim?
3. Izveidojiet radošu vidi! "Jauna ideja ir trausla lieta. To var nonāvēt smīns vai žāvas; to var nāvējoši ievainot sarkastiska piezīme un līdz nāvei nobaidīt jums svarīga cilvēka sarauktās uzacis." /Reklāmas industrijas veterāns Čārlzs Brauers/. Katru minūti negatīvi noskaņoti cilvēki nogalina tūkstošiem izcilu ideju. Un otrādi – radoša vide kļūst par kaut ko līdzīgu siltumnīcai, kur idejas birst auglīgā augsnē, kurā tās var uzdīgt un uzziedēt.
Radoša vide veicina radošumu. "Radošuma pētījumi parāda – izšķirīga nozīme, vai nolīgtie darbinieki domās radoši vai ne, ir tam, vai viņi apzinās faktu, ka viņiem tas ir atļauts." /Deivids Hilzs/. Kad inovācijas un produktīva domāšana atklāti tiek stimulētas un apbalvotas, cilvēki redz, ka viņiem ir dota atļauja izpaust viņu radošās spējas.
Radoša vide veicina uzticēšanos starp komandas biedriem un indivīdiem. Tiecoties radīt kaut ko jaunu, vienmēr pastāv risks piedzīvot neveiksmi. Lūk, kāpēc radošiem cilvēkiem ir tik svarīgi, lai viņiem uzticētos! "Radošums dzimst tāpēc, ka mēs uzticamies. Uzticieties saviem instinktiem! Un nekad negaidiet neko vairāk kā spēsiet paveikt!" /Detektīvromānu autore Rita Meja Brauna/. Radošajā procesā uzticēšanās izriet no tā, ka cilvēki, kuri strādā kopā, vēlas vislabāko savai organizācijai un cits citam. Uzticēšanās rodas, jo cilvēki komandā jau ir izjutuši veiksmīgu, radošu ideju garšu, kā arī no pārliecības, ka laiks, kas veltīts radošo ideju izstrādei, netiks iztērēts velti, jo šīs idejas noteikti tiks īstenotas.
Radoša vide piesaista tos, kuri domā radoši. Radošas personības izceļas ar ekscentriskumu. Dažkārt viņi izrādās ne uzmanības centrā. Kā būtu jāizturas pret radošiem cilvēkiem? "Atbrīvojieties no tukšpauriem un audziniet neprātīgos!" /izcilības pētnieka Toma Pītersa padoms/. Centieties pavadīt laiku ar tādiem cilvēkiem. Jebkurā gadījumā es gūstu no tā baudu. Īpaši man patīk iesaistīt cilvēkus tādās nodarbēs kā "prāta vētrās". Cilvēki atsaucas uzaicinājumam piedalīties šādos ideju ģenerēšanas procesos, jo to laikā valda enerģijas, svaigu domu un smieklu pilna gaisotne. Turklāt pastāv liela iespēja, ka rezultātā parādīsies kāds jauns projekts, seminārs vai biznesa stratēģija. Un pēc tam vienmēr sekos svētku ballīte!
Radošā vidē tiek pievērsta uzmanība jebkurām inovācijām un jauninājumiem, ne tikai lieliem izgudrojumiem. Radošumam ar kaut ko ir jāsākas. "Tā saucamās satriecošās idejas atnāk reti, taču, lai veidotu radošā darbinieka karjeru, jums ne obligāti vajadzīgas tieši tādas. Manā izpratnē radošums ir divu vai vairāku jau pastāvošu elementu kombinācija, kas rezultātā dod kādu jaunu koncepciju. Vislabākais veids, kā veidot savu dzīvi, balstoties uz iztēli, ir esošo novatorisko piedāvājumu tālāka attīstība un nevis pilnīgi jaunu koncepciju izdomāšana." /Sems Vestons, 80. gados populāru multiplikācijas seriālu radītājs/.
Radošu cilvēku izteikums: "Dodiet man labu ideju – un es jums iedošu vēl labāku!" Par laimi, es ātri apguvu šo mācību. Es idejas attīstu daudz augstākā līmenī. Tāda ir mana pieeja radošumam.
Radoša vide piešķir lielāku vērtību izvēles iespējai. Radoši cilvēki ir «citādi domājošie». Viņi vienmēr kaut ko apcer, meklē veidus, kā kaut ko izdarīt, jo saprot, ka variantu daudzveidība nodrošina labvēlīgas iespējas. Kad kāds no manas tuvākās apkārtnes atnes man kādu uzdevumu, kas prasa lēmumu, es vienmēr prasu trīs lietas: vislabāko informāciju šajā jautājumā, iespējamos variantus un viņu izvēlētā varianta pamatojumu. Esmu atklājis, ka tāda veida domāšana bieži dod vislabākos rezultātus.
Radoša vide sniedz cilvēkiem iespēju iziet no šauriem rāmjiem. Vairums cilvēku parasti tā arī paliek ierobežoti savos šaurajos rāmjos, pat ja šie rāmji tiem bijuši despotiski uzspiesti vai pilnīgi neatbilst laika garam.
Ja vēlaties kļūt par radošu personību, metiet izaicinājumu ierobežojumiem. "Visiem cilvēces sasniegumiem – neatkarīgi no tā, kādā formā tie izpaužas – ir jāiziet ārpus pastāvošo noteikumu rāmjiem, pretējā gadījumā mums nekad nebūtu nekā jauna." /Izgudrotājs Čārlzs Keterings/ Radošai videi vienmēr ar to ir jārēķinās.
Radoša vide ciena sapņa spēku. Radoša vide sniedz brīvību sapņot. Tā it kā piedāvā tukšu papīra lapu un jautā: "Ja mēs varētu attēlot zīmējumā to, ko vēlamies sasniegt, kam tas līdzinātos?" Radoša vide ļāva Martinam Luteram Kingam junioram ar aizrautību paziņot miljoniem cilvēku: "Man ir sapnis!" un nevis "Man ir mērķis.» Lūk, kāpēc Džeimss Allens pārliecinoši apgalvo, ka "sapņi glābs pasauli". 
Jo draudzīgāk radoša būs apkārtējā vide, jo vairāk jums būs potenciālo iespēju kļūt par radošu personību.
4.Pavadiet laiku ar citiem radošiem cilvēkiem! Ko tad, ja tur, kur jūs strādājat, ir radošumam naidīga vide un jums ir ne pārāk daudz iespēju to mainīt? Protams, var mainīt darbavietu. Bet ja nu jūs vēlaties to saglabāt, par spīti radošumu neatbalstošajai videi? Vislabākā izvēle šajā gadījumā būs atrast veidu, kā pavadīt kādu laiku kopā ar citiem radoši domājošiem cilvēkiem. Radošums ir lipīgs. Vai ir nācies kādreiz ievērot, kas notiek intensīvas ideju ģenerēšanas laikā? Viens cilvēks ierosina kādu ideju. Cits to izmanto kā tramplīnu, lai atklātu citu ideju. Vēl kāds to attīsta tālāk citā virzienā. Pēc tam kāds to uztver un attīsta pilnīgi jaunā līmenī. Ideju mijiedarbe var izrādīties līdzīga elektriskajai dzirkstelei. Nenoliedzami, ka sāc domāt tāpat kā tie cilvēki, ar kuriem pavadi daudz laika. Jo vairāk laika varēsiet pavadīt ar radošiem cilvēkiem, kuri nodarbojas ar radošo darbību, jo spējīgāks radīt jūs kļūsiet pats.
5.Lieniet laukā no savas čaulas! "Ja jūs pakļausieties visiem noteikumiem, zaudēsiet jebkuru baudījumu." /Aktrise Katrīna Hepberna/. Lai gan es neuzskatu, ka vajadzētu pārkāpt visus likumus (daudzi no tiem mūs aizsargā), domāju, ka ir ne pārāk gudri ļaut sevis uzspiestiem ierobežojumiem kļūt par traucēkļiem jūsu ceļā. Radoši domājošie ir cilvēki, kuri pratuši izlīst no savas čaulas. Viņi zina, ka tiem ir pastāvīgi jāiziet ārpus savas pasaules un personīgajiem ierobežojumiem, lai gūtu radošo iedvesmu.
Pastāv efektīva metode, kā sevi atvērt jaunām paradigmām. To var izdarīt šādā veidā: dodieties uz vietām, kur nekad agrāk neesat bijis; izpētiet jaunas sabiedriskās struktūras, citas valstis un tradīcijas; paskatieties, kā dzīvo un domā cilvēki, kuri pilnībā atšķiras no jums; lasiet grāmatas par tēmām, kuras iepriekš jūs nav interesējušas! Ja vēlaties noārdīt savu čaulu, ielieniet kāda cita čaulā! Paplašiniet savas lasāmvielas tematiku!
Daudzi maldīgi uzskata: ja cilvēkam no dzimšanas nav radošo spēju, tas nekad nekļūs par radošu personību. Taču jūs jau droši vien esat sapratis, ka šīs spējas var attīstīt.

V. Kā attīstīt paradumu domāt radoši?

1. Ja pierakstāt savas idejas, pārlasiet pierakstīto! Ja to nedarāt, sāciet pierakstīt (Nepierakstot savas idejas, jūs palaižat garām labvēlīgu iespēju tās attīstīt tālāk.) un pēc 90 dienām pārlasiet pierakstīto! Atrodiet vienu, kurai, jūsuprāt, ir milzīgs potenciāls! Bet pēc tam uzdodiet sev šādus jautājumus, lai attīstītu šo ideju:
 • Kāpēc man patīk šī ideja?
 • Kādas būtiskākās lietas tajā iekļautas?
 • Ko man tas atgādina?
 • Kas ir tās alternatīva?
 • Kāda metafora vai simbols palīdz raksturot šo ideju?
 • Kāda ir šīs idejas vērtība?
 • Kāds ir visgrūtākais vai visdārgākais veids, lai to īstenotu?
 • Kam ir citāds skatījums uz to?
 • Kas notiks, ja es vispār neko neuzsākšu, lai to īstenotu?
Jūs varat papildināt šo jautājumu sarakstu pēc saviem ieskatiem. Svarīgākais – lai jūs izlīstu no savas čaulas un ļautu idejām attīstīties tālāk. Vienīgie nosacījumi ir: jums nav atļauts pārtraukt savu domāšanas procesu ar sevis rediģēšanu, kritiku vai citiem radošuma bendēm, un jums jācenšas pierakstīt pēc iespējas vairāk ideju.
2. Padomājiet par savu darba vidi! Vai tā veicina radošo domāšanu vai, tieši otrādi, "piegriež tai skābekli"? Ja tā stimulē radošumu, jums ir laimējies ar kolēģiem un bosu. Ja ne, paskatieties, vai nav iespējams padarīt gaisotni darbavietā draudzīgāku un atvērtāku radošai domāšanai! Ja esat boss, mainīt darba vidi ir jūsu pienākums. Veiciniet radošo domāšanu un jebkuras inovācijas! Ieviesiet spēles elementus! Nolīgstiet konsultantu, lai apmācītu cilvēkus domāt ārpus savas čaulas robežām! Citiem vārdiem, dariet visu nepieciešamo!
3. Ja jums ir līdzekļi, lai dotos uz citām valstīm un iepazītos ar citām kultūrām, izmantojiet savu nākamo atvaļinājumu šim nolūkam! Ja jums nav tādu iespēju, lasiet grāmatas, kuru tēma ir ārpus jūsu tiešās profesionālās darbības jomas! Taču nenoslogojiet savu prātu ar kaut ko tādu, kas rada garlaicību vai ātri izlido no galvas! Vienkārši esiet atvērts informācijai, kas paplašina jūsu domāšanas apvārsni!

Info no http://www.injoy.com

Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 . Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.