Domāt visaptveroši


Kā es varu paplašināt savu domāšanas apvārsni un radīt idejas ar vispusīgu perspektīvu?

Nav nepieciešams būt zinātniekam, lai spētu domāt vispusīgi vai gūtu labumu, ko šāda plaša mēroga domāšana sniedz. Tā var palīdzēt jebkuram cilvēkam jebkurā profesijā. Ja vadītājs saka jaunajam darbiniekam, ka viņa attiecības ar klientiem ir daudz svarīgākas nekā viena vai otra produkta pārdošana, viņš atgādina, cik svarīgi saskatīt kopainu. Kad dzīvesbiedri saskaras ar finansiālām problēmām un viens no viņiem mierina otru, ka tās ir tikai pārejošas grūtības, viņi gūst labumu no domāšanas plašākā kontekstā.
 • "Kad runa ir par panākumiem, cilvēkus mēra nevis metros un centimetros, ne pēc izglītības līmeņa vai ģimenes sociālā stāvokļa, bet pēc viņu domāšanas mēroga." /Deivids Švarcs/
 • "Jums taču tik un tā nākas domāt. Kāpēc gan lai to nedarītu ar vērienu?" /Amerikāņu biznesa magnāts Donalds Tramps/
Domāšana plašākā mērogā cilvēka prātam piešķir:
 • viengabalainību,
 • integritāti,
 • briedumu.
Tā sniedz perspektīvu. Tas ir līdzīgi kā jūs strādātu pie zīmējuma, kura rāmis visu laiku kļūtu lielāks, ļaujot saskatīt arvien plašāku un plašāku perspektīvu.
Pavadiet laiku ar cilvēkiem, kuri domā visaptveroši, un jūs atklāsiet, ka viņi:
1.Pastāvīgi mācās. Vispusīgi domājoši cilvēki nekad neapmierinās ar to, ko viņi zina. Viņi pastāvīgi apmeklē jaunas vietas, lasa grāmatas, iepazīstas ar dažādiem cilvēkiem, apgūst jaunas iemaņas. Un ar šādu pieredzi viņi bieži izrādās spējīgi savienot nesavienojamo. Šie cilvēki izzina un iepazīst kaut ko jaunu visas dzīves garumā. Lai pastāvīgi sevī uzturētu šādu tieksmi nesamierināties ar jau sasniegto, es katru rītu veltu nedaudz laika, apdomājot labvēlīgas iespējas, kas man ļautu šajā dienā iemācīties kaut ko jaunu. Pārskatot savu plānotāju un paveicamo lietu sarakstu, es noteikti atzīmēju, kur ar vislielāko varbūtību varēšu kaut ko jaunu apgūt. Pēc tam iztēlojos sevi tādā vai citā situācijā un cenšos noteikt vislabāko uzvedības modeli. Ja vēlaties pastāvīgi apgūt kaut ko jaunu, iesaku katru dienu pārskatīt savu dienas kalendāru un noteikt, kura no gaidāmajām situācijām sniegs tam vislabvēlīgākās iespējas.
2.Uzmanīgi ieklausās, ko saka citi. Lielisks veids, kā paplašināt savu pieredzi, ir attīstīt prasmi ieklausīties cilvēkos, kuri strādā jums svešā jomā. Personīgi es visādi uzmeklēju šādas iespējas. Ja vēlos mācīties un augt, man jāzina, kādus jautājumus uzdot un kā izmantot iegūtās atbildes savā dzīvē. Klausoties es mācos daudz vairāk, nekā runājot pats. Ir labi, ja, tiekoties ar cilvēkiem, jums ir iepriekš sagatavota un labi pārdomāta dienas (sarunas) kārtība. Ir ļoti derīgi satikties ar cilvēkiem, kuri prot darīt to, ko nevarat jūs. Vispusīgi domājoši cilvēki saprot, ka daudz ko nezina. Bieži ar jautājumu palīdzību viņi cenšas padziļināt savu izpratni un domāšanu. Ja vēlaties attīstīt sevī plaša mēroga domāšanu, kļūstiet par pateicīgu klausītāju!
3.Raugās plašākā mērogā. "Mēs neredzam daudzus priekšmetus, kas nonāk mūsu redzeslokā, jo tie nenonāk mūsu intelektuālajā redzeslokā." /Rakstnieks Henrijs Deivids Toro/. Cilvēka būtība ir tāda, ka mēs vispirms redzam paši savu pasauli. Piemēram, kad sabrauc organizācijas organizētās konferences dalībnieki, viņus interesē, kur novietot automašīnu, vai viņiem būs labas vietas zālē, vai tie, kuri uzstāsies, būs tā vērti, lai viņos klausītos, un vai laikus notiks pārtraukumi. Savukārt, citi, kad ierodos uz šo pašu konferenci, vēlas zināt, vai būs labs apgaismojums, vai audioaparatūra būs kārtībā, tribīne novietota pietiekami tuvu klausītājiem utt. Tas, kas mēs esam, nosaka to, ko mēs redzam un kā domājam. Visaptveroši domājoši cilvēki saprot, ka ārpus viņu pašu pasaules ir arī cita pasaule, un viņi pieliek pūles, lai "izkļūtu ārpusē" un ieraudzītu citu cilvēku pasaules savām acīm. Ir ļoti grūti saskatīt kopainu, ja atrodaties tās iekšienē. Lai paraudzītos uz pasauli citu cilvēku acīm, vispirms jānoskaidro, kā viņi domā. Protams, jums var palīdzēt prasme uzmanīgi klausīties. Taču jums būs jāvelta noteikti pūliņi, lai izkļūtu no savas ierastās "dienaskārtības" un censtos saskatīt citu cilvēku perspektīvu.
4.Dzīvo pilnvērtīgu dzīvi. "Dzīves vērtība rodama nevis nodzīvoto dienu daudzumā, bet tajā, kā mēs tās izmantojam; cilvēks var nodzīvot ļoti ilgi un tomēr dzīvot ļoti maz." /Franču esejists Mišels Montēņs/ Patiesība ir tāda, ka jūs varat iztērēt savu dzīvi, kā vien vēlaties, taču to dzīvot varat tikai vienreiz. Kļūšana par vispusīgi domājošu cilvēku var palīdzēt jums dzīvot viengabalaināk, dzīvot ļoti pilnvērtīgu dzīvi. Cilvēki, kuri saskata kopainu, bagātina savu pieredzi, jo paplašina savu pasauli. Rezultātā viņi panāk vairāk nekā cilvēki ar ierobežotu domāšanu. Viņi tāpat gūst mazāk nepatīkamu pārsteigumu, jo spēj saskatīt jebkuras situācijas visas komponentes: problēmas, cilvēkus, attiecības, laiku un vērtības. Tāpēc viņi ir arī iecietīgāki pret citiem un viņu uzskatiem.

Kāpēc jākļūst par vispatveroši domājošu cilvēku?

Intuitīvi jūs, iespējams, saprotat, cik svarīga loma ir domāšanai plašākā kontekstā. Ļoti nedaudzi cilvēki vēlas, lai viņu domāšana būtu ierobežota. Neviens to neizvirza sev kā mērķi. Taču tāpat kā citos gadījumos, kad par kaut ko neesat pilnībā pārliecināts, apdomājiet vairākus konkrētus iemeslus, kāpēc jums būtu jāvelta pūles, lai paplašinātu savas domāšanas mērogu!
1. Domāšanas apvāršņa paplašināšana ļauj uzņemties vadību. Jūs varat atrast ne mazums ar vērienu domājošu cilvēku, kuri nav vadītāji, taču jūs atradīsiet pavisam nedaudz labu vadītāju, kuriem ir šaurs domāšanas apvārsnis. Labiem vadītājiem ir jāspēj savu cilvēku labā izdarīt daudz svarīgu lietu:
 1. Saskatīt kopainu ātrāk nekā viņa komandas biedri. Tas ir viens no iemesliem, kāpēc labi vadītāji spēj aizraut un iedvesmot citus. Viņi ne tikai saskata visu kopainu ātrāk nekā pārējie, bet arī redz daudz tālāk, kas ļauj tiem...
 2. Novērtēt situāciju, ņemot vērā daudzus mainīgos. Vadītāji, kuri saskata kopainu, spēj saredzēt ne tikai problēmas, bet arī iespējas, un tas rada priekšnoteikumus, lai izstrādātu vīziju. Tiklīdz vadītāji to ir izdarījuši, viņi var...
 3. Uzskatāmi iztēloties, kurp virzās komanda, ieskaitot jebkurus potenciālos izaicinājumus un šķēršļus. Labu vadītāju mērķim jābūt ne tikai cilvēku labsajūtai, bet arī viņu izaugsmes veicināšanai. Viņiem jāpalīdz atrast tiem savu vietu kopējā vīzijā. Tas ļaus vadītājiem...
 4. Parādīt, kā nākotne savienojas ar pagātni, lai kopīgajam ceļojumam piešķirtu daudz dziļāku jēgu. Kad vadītāji apzinās šīs saiknes svarīgumu un rada to, viņi var...
 5. Izvēlēties pareizo brīdi. Labam vadītājam – savas komandas līderim – ir jāzina ne tikai tas, ko vajag darīt, bet arī tas, kad jāsāk rīkoties. "Katra cilvēka dzīvē pienāk īpašs brīdis – brīdis, kam viņš ir radīts... Ja cilvēks pratīs to notvert, tā arī būs viņa zvaigžņu stunda" /Vinstons Čērčils/.
Nav nozīmes, vai jūs būvējat ceļus, plānojat ceļojumus vai arī esat izvēlējies vadītāja karjeru, visaptveroša domāšana palīdz gūt lielākus panākumus. Cilvēkiem, kuri spēj saskatīt kopainu, ir lielākas iespējas gūt panākumus jebkurā nodarbē.
2. Domāšanas apvāršņa paplašināšana ļauj nenovirzīties no mērķa. "Tas, kurš atrodas visur, neatrodas nekur." /Tomass Fallers, Anglijas karaļa Kārļa II kapelāns/. Lai kaut ko paveiktu, jums ir jākoncentrējas. Taču, lai koncentrētos uz pareizām lietām, tāpat ir jāsaskata kopaina. Tikai skatot savas ikdienas darbības plašākas kopainas kontekstā, jūs spēsiet nenovirzīties no mērķa. "Jums ir jādomā par lielām lietām, kad darātnenozīmīgas, lai viss nenozīmīgais virzītos vajadzīgajā virzienā". /Elvins Toflers (Alvin Toffler, 1928.) – amerikāņu rakstnieks un futūrists, kurš savos darbos apcer digitālo komunikāciju revolūciju un tehnoloģiju attīstību./
3. Domāšanas apvāršņa paplašināšana ļauj ieraudzīt to, ko redz citi. Viena no svarīgākajām prasmēm ir spēja saskatīt lietas no cita cilvēka skatpunkta. Tā ir viena no būtiskākajām atslēgām darbā ar klientiem, patērētāju vajadzību nodrošināšanā, laulībā, bērnu audzināšanā, palīdzot tiem, kuri ir mazāk veiksmīgi, utt. Visas cilvēciskās mijiedarbes tiek nostiprinātas ar spēju iztēloties sevi cita cilvēka vietā. Kā jūs to darāt? Kā jums izdodas izlīst no savas čaulas un paraudzīties uz lietām no cita skatpunkta? Jūs raugāties pāri savu personīgo interešu un savas pasaules robežām. Cenšaties saskatīt kopainu. Izpētot problēmu no visiem iespējamajiem skatpunktiem, jūs raugāties uz to no cita cilvēka viedokļa, izprotat viņa intereses, rūpes, raizes un cenšaties atlikt malā savu personīgo "dienaskārtību" – un tā jūs sākat saskatīt to, ko redz citi. Šī spēja sniedz milzīgu spēku.
4. Domāšanas apvāršņa paplašināšana veicina efektīvu komandas darbu. Ja iesaistāties kāda veida komandas darbā, tad zināt, cik svarīgi, lai komandas biedri saskatītu visu kopainu, nevis katrs tikai savu fragmentu. Katru reizi, kad cilvēks nezina, kā viņa darbs saskaņojas ar kolēģu darbu, visa komanda nonāk problēmsituācijā. Jo labāk komandas biedri spēs aptvert kopainu, jo augstāks potenciāls būs kopīgajam darbam.
5. Domāšanas apvāršņa paplašināšana neļauj iestigt sīkumos. Nenoliegšu – ir noteikti ikdienas dzīves aspekti, kas ir ārkārtīgi nepieciešami, taču arī pilnīgi neinteresanti. Cilvēki ar vispusīgu domāšanu neļauj sev iestigt sīkumos, jo nepazaudē no redzesloka svarīgus mērķus. Viņi zina, ka tas, kurš aizmirst par svarīgāko, kļūst par ikdienas rutīnas vergu. Tāpēc vienmēr sāciet savu dienu, nosakot dienas mērauklu – pārskatiet savu dienaskārtību, tādējādi ar vienu skatienu aptverot visu dienu, un izvēlieties no sava grafika vienu "galveno notikumu", sev vissvarīgāko lietu – to, kas var padarīt šo dienu neaizmirstamu vai arī atņemt tai jebkuru vērtību! Koncentrējieties uz to un pajautājiet sev: "Ko man vajadzētu izdarīt, ko ieraudzīt un no kā atteikties, lai padarītu to maksimāli pozitīvu?". Atbildot uz šo jautājumu, jūs spēsiet paraudzīties uz savu dienu no plašākas kopainas perspektīvas. Būs lietas, kas sagādās prieku, citas ne. Taču, ja būsiet sagatavojies, vissvarīgākais tiks padarīts labi.
6. Domāšanas apvāršņa paplašināšana palīdz apgūt nezināmas teritorijas. Vai kādreiz esat dzirdējis šādu izteicienu tādā vai citādā formā: "Mēs pāriesim tiltam, kad pienāksim pie tā?". Šo frāzi neapšaubāmi pateica kāds, kuram bija problēmas ar kopainas saskatīšanu. Pasauli veido cilvēki, kuri "šķērso tiltus" savā prātā ilgi pirms tam, kad to dara visi pārējie. Vienīgais veids, kā atklāt jaunu zemi, ir prasme palūkoties pāri tuvāko notikumu robežām un saskatīt plašāku kopainu. Padomājiet par Kristoforu Kolumbu! Viņš ar savu komandu un trim karavelām devās uz rietumiem zem Spānijas karalienes Izabellas karoga, uz kura bija lasāma devīze – "Ne Plus Ultra", kas nozīmēja "Tālāk – nekas". Kad Kolumbs, atgriezies no ceļojuma, devās pie karalienes vizītē, viņš lika no devīzes novākt vārdu "Ne". Jaunā devīze "Plus Ultra", kas vēlāk kļuva par spāņu vispārnacionālo devīzi, vēstīja, ka Kolumba atklātās zemes pavērušas jaunus horizontus un jaunas iespējas.

Kā paplašināt savu domāšanas apvārsni?

Ja alkstat notvert jaunas labvēlīgas iespējas un atklāt jaunus apvāršņus, jums jāpievieno savām prasmēm spēja domāt plašāk. Tālāk piedāvātās rekomendācijas palīdzēs paplašināt savu domāšanas apvārsni, lai jūs vienmēr spētu saskatīt kopainu.
1. Nedzenies pēc absolūtas pārliecības! Cilvēki, kuri ir iemācījušies domāt plašāk, jūtas komfortabli arī ar nenoteiktību. Viņi necenšas par katru cenu ikvienu novērojumu vai jauniegūtu informāciju novietot jau iepriekš noformulētās ērtās mentālās nišās. Viņi domā plašāk un spēj žonglēt savā prātā ar daudzām, pat šķietami pretrunīgām, idejām, koncepcijām un viedokļiem.
2. Gūsti mācību no jebkuras pieredzes! Paplašiniet savu apvārsni, gūstot mācības no jebkuras pieredzes! Cilvēki ar plašu domāšanas apvārsni neguļ uz lauriem, bet mācās no gūtajiem panākumiem. Un, kas ir vēl svarīgāk, mācās arī no neveiksmēm. Viņi to var tāpēc, ka ir attīstījuši sevī spēju pastāvīgi mācīties. Tas nozīmē ieņemt šādu pozīciju: "Nav svarīgi, cik daudz es zinu (vai domāju, ka zinu), tik un tā šī situācija man var kaut ko iemācīt." Tāds domāšanas veids var palīdzēt jums gūt labumu pat no nelabvēlīgas situācijas. Tā var padarīt jūs par uzvarētāju pat vissmagākajos apstākļos. Jebkura pieredze – gan pozitīva, gan negatīva – paplašina jūsu apvārsni un palīdz labāk saskatīt kopainu. Jo dažādāka ir pieredze un sasniegumi, jo vairāk jums ir potenciālu iespēju kaut ko iemācīties. Ja jūs degat no vēlēšanās kļūt par plašāk domājošu cilvēku, lieniet laukā no savas čaulas, izmēģiniet visu iespējamo, izmantojiet jebkuru iespēju, atrodiet laiku, lai mācītos no iegūtās pieredzes – pēc katras uzvaras vai sakāves!
3. Mācies vērīgumu un izpratnes spēju no dažādiem cilvēkiem! Vispusīgi domājoši cilvēki mācās ne tikai no savas, bet arī no svešas pieredzes. Viņi mācās vērīgumu un izpratnes spēju no citiem cilvēkiem: klientiem, darbiniekiem, kolēģiem un autoritātēm. Ja vēlaties paplašināt savas domāšanas diapazonu un ieraudzīt lielāka mēroga kopainu, meklējiet konsultantus, kuri gatavi jums palīdzēt! Taču ļoti rūpīgi izvēlieties, tieši kuriem lūgt padomu! Vēlme mācīties vērīgumu un izpratnes spēju no dažādiem cilvēkiem nenozīmē, ka jums jāapstādina katrs pretimnācējs, ko satiekat darbā vai veikalā, un jājautā viņa viedoklis kādā jautājumā. Esiet izvēlīgs šajā ziņā! Runājiet ar tiem, kuri pazīst jūs un kuri jums nav vienaldzīgi, kuri labi pārzina savu darbības jomu un kuriem ir lielāka pieredze nekā jums!
4. Ļauj paplašināties savai pasaulei! Ja vēlaties paplašināt savu domāšanas apvārsni, jums nāksies iet pretējā virzienā, nekā dodas pūlis. Sabiedrība dod priekšroku turēt cilvēkus viņu ierobežotajās un noslēgtajās pasaulītēs. Vairums izvēlas doties mentālā laulībā ar esošo lietu kārtību. Viņiem ir vajadzīgs tas, kas jau ir bijis, nevis tas, kas var būt. Viņi meklē vieglas atbildes un drošību. Plaša mēroga domāšana pieprasa doties pa citiem ceļiem, atklāt jaunas zemes. Kad jūsu pasaule kļūs plašāka, nosviniet šo notikumu! Un nekad neaizmirstiet, ka pasaulē vēl ir ļoti daudz kā tāda, ko neesat izmēģinājis!

Kā attīstīt paradumu domāt visaptveroši?

Novērtējiet sevi kā vispusīgi domājošu cilvēku vērtējuma skalā no 1 līdz 10, kur 1 – ir visšaurāk, bet 10 – visplašāk domājošs cilvēks! Vai jūs vienmēr saskatāt kopainu vai arī parasti koncentrējaties uz kādu vienu aspektu? Ja jūsu vērtējums ir mazāks par 8, dodiet sev iespēju paplašināt savu pasauli un pielieciet pūles, lai sāktu raudzīties uz lietām plašākā kontekstā! 
Izvēlieties kādu problēmu, ko vēlētos izpētīt, liekot lietā visaptverošu domāšanu! Izmantojiet turpmāk minētos vingrinājumus, lai paplašinātu savas domāšanas robežas!
1. Pretstati
 1. Ko jūs uzskatāt par acīmredzamu (pašsaprotamu) risinājumu attiecīgajai problēmai? Pierakstiet savu atbildi! . . . . . .
 2. Tagad padomājiet, kas varētu būt vēl viens šīs problēmas risinājums, bet šķiet pilnīgs pretstats pirmajai idejai? Pierakstiet to! . . . . . .
 3. Kā varētu panākt, lai šīs šķietami pretrunīgās idejas darbotos kopīgi?. . . . . .
2. No citiem aizgūts vērīgums. Apspriediet šo problēmu ar trīs līdz pieciem cilvēkiem, kuri varētu palīdzēt izprast tās būtību! Centieties izvēlēties produktīvi domājošus cilvēkus, izmantojot kritērijus, kas piedāvāti šajā lapā: viņiem jāpazīst jūs, jāinteresējas par jums, jāpārzina sava darbības joma un jābūt ar lielāku pieredzi nekā jums. Pirms satiekaties ar katru no viņiem, rūpīgi noformulējiet savus jautājumus! Šis process palīdzēs padarīt skaidrāku problēmu un parādīs šiem cilvēkiem, cik augstu vērtējat viņu uzmanību.
3. Ik dienu mācieties no personīgās pieredzes! Katru vakaru vai katru rītu veiciet īsu pārskatu par to, ko esat iemācījies aizvadītajā dienā! Centieties pierakstīt savas domas un saglabāt pierakstus, lai pie tiem varētu atgriezties un izmantot nākotnē!

Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 . Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.