Mani nerakstītie likumi

 • Šeit es skaidroju laika pārbaudi izturējušos principus. Šeit Jūs uzzināsiet visu par manas profesionālās darbības nerakstītajiem likumiem.
 • Ikvienā organizācijā galvenais šķērslis ceļā uz panākumiem ir saistīts ar personiskiem un administratīva rakstura jautājumiem. Mana pieredze rāda, ka daudz lielākas problēmas izraisa nerakstīto profesionālās uzvedības noteikumu pārkāpumi, nevis ar tiešajiem darba pienākumiem saistītās kļūdas.
 • Neviens no šiem likumiem nav teorētisks vai izdomāts. Daudzi no tiem ir vispārīgi - specifiskās situācijās tajos būs izņēmumi. Tomēr šie likumi līdzinās sabiedrībā valdošajiem pamatlikumiem - tos nav iespējams bieži pārkāpt nesodīti: izņēmums ir atsevišķi gadījumi, kad to pieprasa situācija.
 • Šeit ir mani nerakstītie likumi attiecībā uz:

 1. darbu
 2. manu tiešo vadītāju
 3. maniem kolēģiem un cilvēkiem ārpus organizācijas
 4. uzvedību un taktiku
 5. projektu vadību
 6. organizācijas struktūru
 7. darbiniekiem
 8. raksturu un personību
 9. uzvedību darba vietā
 10. uz karjeru un personisko attīstību

Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 . Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.