Likumi attiecībā uz darbiniekiem

 1. Sava padotā darbinieka darba novērtēšanas laikā vienmēr būt objektīvam.
 2. Pavisam nepārprotami pateikt saviem darbiniekiem, kas no viņiem tiek gaidīts.
 3. Nekad neaizmirst par savu darbinieku personiskajām un profesionālajām interesēm.
 4. "Neturēties" pie darbiniekiem pārāk egoistiski, ja tiem citur tiek piedāvātas labākas iespējas.
 5. Ja vien iespējams, nerīkoties savam padotajam aiz muguras, paveicot viņa darbu.
 6. Manam darbiniekam vienmēr jābūt labi informētam.
 7. Nekritizēt savu padoto citu kolēģu priekšā.
 8. Interesēties par to, pie kādiem darba uzdevumiem strādā mani darbinieki.
 9. Vienmēr izmantot izdevību uzslavēt savus padotos par labi paveiktu darbu.
 10. Vienmēr uzņemties pilnu atbildību par savu komandu un visiem tās locekļiem.
 11. Darīt visu, kas ir manos spēkos, lai mani darbinieki saņemtu tādu atalgojumu, kādu ir pelnījuši.
 12. Darīt visu, kas ir manos spēkos, lai aizsargātu manu darbinieku ģimeņu personiskās intereses.

Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 . Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.