Likumi attiecībā uz maniem kolēģiem un cilvēkiem ārpus organizācijas

  1. Nekad nejaukties citu struktūrvienību darbā bez tās vadītāja piekrišanas un zināšanas.
  2. Visos kopīgi veicamajos darbos neaizmirst iesaistīt cilvēkusm kuriem ir tiesības būt iesaistītiem.
  3. Veidot paradumu uzzināt citu cilvēku viedokli un ieteikumus.
  4. Solījumu, plāni un aprēķini ir nepieciešami un nozīmīgi instrumenti labi sakārtotā darbā.
  5. Ja neesmu apmierināts ar kādas citas struktūrvienības paveikto darbu, sūdzību izteikt cilvēkam, kurš vistiešāk ir atbildīgs par konkrētā darba izpildi.
  6. Strādājot ar klientiem, sadarbības partneriem un plašāku sabiedrību, atcerēties, ka es ar pilnu atbildību un tiesībām pārstāvu savu organizāciju.

Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 . Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.