Mani Paradumi

Šajā nodaļā:
  1. koncentrēts plāns, kuru es kā vadītājs izmantoju efektivitātes paaugstināšanai,
  2. praktisks ceļvedis, kā es vadu savu profesionālo darbību, lai sasniegtu izcilus rezultātus.
Manu, kā vadītāja, efektivitāti nenosaka talants, ģenialitāte, zinātniskie grādi vai augsti amati. Efektivitātes sasniegšanai es izmantoju savu (metožu kopu). 
Mani galvenie paradumi (metodes), kas ļauj man strādāt efektīvi:

Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 . Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.