Mans paradums koncentrēties uz rezultātu

 • Es kā vadītājs koncentrējos uz sasniegumiem, kas ir ārpus manas organizācijas ietvara. Es koncentrējos nevis uz darbu (tā izpildīšanu), bet uz galīgo rezultātu - IEGULDĪJUMU. Pirms uzsākt konkrēta uzdevuma izpildi, uzdodu jautājumu - Kādus rezultātus no manis sagaida? Pats darba process, konkrētas tā izpildes metodes ir otršķirīgi. 
 • Es raugos uz pāri sava konkrētā amata pienākumu ietvariem, uzdodot jautājumu: "Kāds varētu būt mans personīgais ieguldījums, lai ievērojami uzlabotu savas organizācijas  veikumu un rezultātus?". Tas uzlabo:
 1. mana individuālā darba saturu, izpildes līmeni, standartus, rezultātus;
 2. attiecības ar citiem cilvēkiem (padotajiem, kolēģiem, priekšniekiem);
 3. vadības instrumentus - vadot sanāksmes, veidojot pārskatus.
 • Es nekoncentrējos uz varu un pilnvarām, bet gan uz savu ieguldījumu un uzņemos atbildību par rezultātiem. Organizācijas normālai funkcionēšanai rezultāti ir tikpat svarīgi kā kalorijas cilvēka organismam. 
 • Tāpat es definēju un pastāvīgi atgādinu organizācijas vērtības (cilvēku organismam, taču, arī ir nepieciešami vitamīni un minerālvielas). Ja nav vērtību, sākas dezorganizācija.
 • Lai organizācija gūtu panākumus, vēlos, lai visi darbinieki iemācas uzdot sev jautājumu "Vai mēs sniedzam maksimālo ieguldījumu mūsu organizācijas mērķu sasniegšanā?".
 • Zināšanu darbiniekam prasme koncentrēties uz ieguldījumu ir īpaši nozīmīga. Zināšanu darbinieks ražo idejas, informāciju, koncepcijas. Man jārūpējas ne tikai par produktu, bet arī par tā pielietojamību.
 • Mana pieredze rāda, ka siltu jūtu paušana un patīkami vārdi ir bezjēdzīgi un pat liekulīgi, ja nevar panākt konstruktīvas, uz darba izpildi orientētas attiecības.
 • Koncentrējoties uz ieguldījumu, es izvirzu 4 (četras) pamatprasības cilvēku attiecībām organizācijā:
 1. komunikācija;
 2. komandas darbs;
 3. sevis pilnveidošana;
 4. citu cilvēku attīstība.
1.Komunikācija
 • Mana pieredze rāda, ka šodien komunikācija ir tikpat tāla no ideāla kā pirms 40 gadiem. Pētījumi rāda - jo vairāk priekšnieks cenšas kaut ko novadīt līdz savam padotajam, jo lielāka varbūtība, ka padotais sapratīs viņu nepareizi. Tā kā es uzņemos atbildību par savu personīgo ieguldījumu organizācijas darbā, es prasu, lai tāpat rīkotos arī mani padotie. Mani jautājumi padotajiem:
 1. Par kādu ieguldījumu Jūs esat atbildīgi manā - Jūsu priekšnieka - un visas organizācijas priekšā?
 2. Ko Mēs no Jums varam sagaidīt?
 3. Kā vislabāk izmantot Jūsu zināšanas un spējas?
 • Pieredze rāda, ka ar šādu pieeju komunikācija kļūst ne tikai iespējama, bet arī viegla.
2.Komandas darbs
 • Koncentrēšanās uz personīgo ieguldījumu veicina komunikācijas daudzveidību un tādējādi padara iespējamu savstarpējo sadarbību. Es veidoju sistēmu, kurā katram ir jāizmanto mana darba rezultāti, lai tie būtu efektīvi.
3.Sevis pilnveidošana
 • Individuāla pašattīstība lielā mērā ir atkarīga no koncentrēšanās uz ieguldījumu.
 • Uzdodot sev jautājumu "Kādu vislielāko ieguldījumu es varu dot organizācijas veikumā?", būtībā tiek jautāts:
 1. Kādā virzienā man ir jāattīstās?
 2. Kādas kompetences (zināšanas, prasmes, attieksmes) man ir jāapgūst, lai dotu ieguldījumu, kuru no manis sagaida?
 3. Kādas no savām stiprajām pusēm es varu likt lietā?
 4. Kādas prasības man sev jāizvirza?
4.Citu cilvēku attīstība
 • Vadītājs, kurš koncentrējas uz ieguldījumu, stimulē attīstīties arī citus cilvēkus - padotos, kolēģus un priekšniecību. Viņš nosaka nevis personīgos standartus, bet tādus, kas izriet no izvirzītā uzdevuma prasībām. Šie standarti paredz tiekšanos uz izcilību, jo bez tā nav iespējama ne tiekšnās uz labāko, ne ambiciozi mērķi, ne arī maksimāli ietekmīgs darbs.
 • Koncentrēšanās uz ieguldījumu:

 1. man ļauj atrisināt vienu no galvenajām vadītāja problēmām - tā novērš nekārtību un haosu notikumos;
 2. rada organizējošu principu (kas ļauj noteikt notikumu atbilstību);
 3. pārvērš vienu no vadītāja pozīcijas trūkumiem - viņa atkarību no citiem cilvēkiem, viņa ieslodzījumu organizācijas ietvaros - spēka avotā;
 4. ļauj vadītājam izveidot komandu;
 5. piespiež vadītāju cīnīties ar kārdinājumu palikt organizācijas ietvaros, tas stimulē vadītāju pārnest savu uzmanību no pūliņiem, savstarpējām attiecībām un darba organizācijas iekšienē uz ārpusi, proti, uz tādu rezultātu sasniegšanu, kas nepieciešdami organizācijai kopumā.

Tas viss kopumā piespiež mani saspringti strādāt, veidojot tiešus kontaktus ar ārējo vidi - klientiem, sadarbības partneriem, dažādām sabiedrības daļām, tirgu.

Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 . Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.