II. Domāšanas un problēmu risināšanas kompetences

2.1. Analītiska domāšana
2.2. Elastīga domāšana
2.3. Konceptuāla domāšana
2.4. Radoša domāšana un novatorisms
2.1. Analītiska domāšana:
 • problēmas un situācijas izpratne, sadalot to daļās un saskatot cēloņu un seku sakarības
 • spēja izdarīt atbilstošus secinājumus
 • spēja sistematizēt
 • prasme izvēlēties prioritātes un sastādīt plānu
Manas rīcības rādītāji:
 1. kvalitatīvi analizē sarežģītu un liela apjoma informāciju
 2. piemīt izcilas argumentācijas spējas, kas balstītas uz plašu un vispusīgu informāciju (skaitļi, fakti, viedokļi)
 3. ņem vērā gan tiešas, gan netiešas cēloņsakarības, kas nosaka vai ietekmē sekas gan tieši, gan pastarpināti
 4. piešķir nozīmi gan faktiem, gan emocijām
2.2. Elastīga domāšana:
 • ātri un efektīvi pielāgojas (maina plānus un prioritātes) apstākļu, darba prasību, situāciju vai iestādes un nozares vajadzību izmaiņām
Manas rīcības rādītāji:
 1. pielāgo izstrādāto iestādes darbības stratēģiju pārmaiņām ārējā vidē
 2. domā plašāk nekā tikai savas organizācijas līmenī
 3. veic lielus vai ilgtermiņa pielāgojumus savā iorganizācijā, reaģējot uz situācijas noteiktu nepieciešamību
2.3. Konceptuāla domāšana:
 • spēja saskatīt sakarības starp situācijām un procesiem, kuri nav acīmredzami saistīti
 • prasme identificēt būtiskākos jautājumus un pamatcēloņus sarežģītās situācijās
 • spēja domāt vispārinājumos un radoši
Manas rīcības rādītāji:
 1. spēj radīt konceptuāli jaunus un noderīgus risinājumus
 2. spēj saskatīt sakarības starp situācijām un procesiem, kuri iepriekš nav tikuši saistīti
 3. spēj piedāvāt skaidrojumus sarežģītām problēmām vai situācijām
2.4. Radoša domāšana un novatorisms:
 • apšauba tradicionālos risinājumus
 • pēta alternatīvas
 • atsaucas uz radošu un inovatīvu risinājumu vai pakalpojumu izaicinājumiem, izmantojot intuīciju, eksperimentus un jaunus skatījumus
Manas rīcības rādītāji:
 1. integrē esošās koncepcijas jaunos risinājumos, attiecībā uz kuriem nav iepriekšējas pieredzes
 2. rada jaunus rīcības modeļus un metodes
 3. identificē elastīgus un pielāgojamus risinājumus, kuri vienlaikus ir saskaņā ar profesionālajiem un organizācijas standartiem
Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 . Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.