VI. Organizācijas izpratne un vērtību pieņemšana

6.1. Ētiskums
6.2. Lojalitāte
6.3. Organizācijas vērtību apzināšanās
6.1. Ētiskums:
 • organizācijas misijas, vērtību un ētikas principu pieņemšana un ievērošana
Manas rīcības rādītāji:
 1. definē ētikas vērtības
 2. rīkojas atbilstoši un pastāvīgi atgādina par tām citiem
 3. palīdz izprast ētikas principus
 4. skaidro ētikas normas
 5. rīkojas, lai tiktu nodrošināta ētikas normu ievērošana
 6. ievēro ētikas normas privātajās aktivitātēs
 7. nenodarbojas ar interešu lobēšanu
 8. ir paraugs citiem, veicinot sabiedrības uzticību organizācijai
6.2. Lojalitāte:
 • rīcība, lai saskaņotu savu uzvedību ar organizācijas vajadzībām, prioritātēm un mērķiem
Manas rīcības rādītāji:
 1. rīcība un prioritātes vienmēr ir atbilstošas organizācijas vajadzībām
 2. attieksmē un komunikācijā izrāda lojalitāti pret organizāciju
 3. dod priekšroku organizācijas ilgtermiņa ieguvumiem pretstatā savas organizācijas īstermiņa ieguvumiem
 4. aicina arī citus rīkoties organizācijas ilgtermiņa mērķu sasniegšanas vārdā
6.3. Organizācijas vērtību apzināšanās:
 • izpratne par organizācijas kultūru un vērtībām, kā arī politiskajiem, sociālajiem un ekonomiskajiem aspektiem, kas palīdz sasniegt rezultātus
Manas rīcības rādītāji:
 1. demonstrē plašu izpratni par sociālo un ekonomisko kontekstu, kādā organizācija darbojas
 2. apzinās politiskās vides iespējamās pārmaiņas un to, kā tās var ietekmēt organizāciju
 3. sekmīgi darbojas dažādās sociālajās, politiskajās un kultūras vidēs
 4. balstās uz organizācijas kultūru kā pamatu ietekmei un līderībai

Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 . Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.