III. Personīgās efektivitātes kompetences


3.1. Iniciatīva
3.2. Orientācija uz attīstību
3.3. Patstāvība
3.4. Spēja pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību
3.1. Iniciatīva:
 • aktīva rīcība, lai noteiktu un risinātu problēmas, meklētu iespējas uzlabot darba rezultātus
 • spēja saskatīt un sagatavoties jaunām iespējām nākotnē
 • gatavība darīt vairāk, nekā to prasa formālie amata pienākumi
Manas rīcības rādītāji:
 1. aktīvi rīkojas, lai sasniegtu ilgtermiņa mērķus
 2. spēj iesaistīt citus papildu pienākumu veikšanā (brīvprātīgi papildu pienākumi, atbildība)
 3. paredz un sagatavo risinājumus nākotnes problēmām
 4. spēj saskatīt iespējas vairāk nekā gadu uz priekšu
3.2. Orientācija uz attīstību:
 • apzināti analizē personīgās stiprās un vājās puses, lai noteiktu attīstības vajadzības un uzlabotu personīgo un iestādes sniegumu
 • īsteno attīstības vajadzības, pamatojoties ne tikai uz darba devēja iniciatīvu, bet arī pašmācības ceļā
Manas rīcības rādītāji:
 1. definē personiskos attīstības mērķus, balstoties uz iestādes un struktūrvienības attīstības mērķiem
 2. izmanto pārmaiņas kā iespēju attīstīt vai iegūt jaunas prasmes un zināšanas
 3. seko līdzi procesiem ārējā vidē, lai laikus plānotu un īstenotu jaunu kompetenču, prasmju un zināšanu ieguvi
 4. iegūst papildu zināšanas ne tikai savas darbības jomā, bet arī izpratni par citām organizācijas funkcijām, tādā veidā paplašinot savu izpratni par organizācijas darbību
3.3. Patstāvība:
 • patstāvība
 • atbildīgums un apzinīgums amata pienākumu izpildē
Manas rīcības rādītāji:
 1. patstāvīgi plāno un organizē savu darbu un sasniedz darba rezultātus
 2. rīkojas atbildīgi
 3. seko līdzi savai un kolēģu darba izpildei, lai sasniegtu labākus darba rezultātus
3.4. Spēja pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību:
 • spēja pieņemt lēmumus, izvērtējot informāciju un uzņemoties atbildību par tiem
Manas rīcības rādītāji:
 1. spēj pieņemt arī nepopulārus lēmumus, tajā skaitā arī paaugstināta stresa situācijās
 2. izvērtējot riskus, spēj pieņemt lēmumus arī situācijās, kad nav pilnīgas informācijas

Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 . Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.