V. Vadītāja kompetences

5.1. Darbinieku motivēšana un attīstīšana
5.2. Komandas vadīšana
5.3. Pārmaiņu vadīšana
5.4. Rezultātu sasniegšana
5.5. Stratēģiskais redzējums
5.1. Darbinieku motivēšana un attīstīšana:
 • darbinieku attīstības veicināšana, nodrošinot atbalstošu vidi darbinieku motivācijas stiprināšanai, snieguma pilnveidošanai un profesionālās izaugsmes veicināšanai
Manas rīcības rādītāji:
 1. veido ilgtermiņa attīstības plānus cilvēkresursu attīstībai organizācijā
 2. veido pastāvīgas attīstības un mācīšanās sistēmu
 3. uztver un analizē darbinieku noskaņojumu un motivācijas līmeni, rīkojas, lai to paaugstinātu vai uzturētu augstā līmenī
 4. apzinās un īsteno savas iespējas iedvesmot un virzīt darbiniekus
5.2. Komandas vadīšana:
 • vēlme un spēja uzņemties līdera lomu, organizēt komandas darbu, lai nodrošinātu mērķu sasniegšanu
 • spēja veidot pozitīvas attiecības starp komandas dalībniekiem, rūpēties par komandu un motivēt to kopējo mērķu sasniegšanai
Manas rīcības rādītāji:
 1. aktīvi un pēc paša iniciatīvas uzņemas līdera lomu un efektīvi organizē komandas darbu, lai nodrošinātu mērķu sasniegšanu
 2. vienmēr laikus atrisina iekšējos konfliktus komandā
 3. ar savu rīcību iedvesmo citus kopīgam darbam
 4. uzņemas pilnu atbildību par komandas darba rezultātiem
5.3. Pārmaiņu vadīšana:
 • efektīvu un kvalitatīvu pārmaiņu un iestādes pārveides procesa mērķtiecīga vadīšana
Manas rīcības rādītāji:
 1. veido vidi, kura veicina un iedrošina pārmaiņas un inovācijas
 2. izceļ un skaidro iestādē veiksmīgu pārmaiņu vai inovāciju pieredzi
 3. personiski sniedz skaidru vīziju par pārmaiņu ietekmi
5.4. Rezultātu sasniegšana:
 • prasme plānot un nodrošināt savu un struktūrvienības darbu tā, lai tiktu sasniegts plānotais mērķis un rezultāts
Manas rīcības rādītāji:
 1. neatlaidīgi virzās uz mērķu sasniegšanu, novērš šķēršļus, lai sasniegtu rezultātu
 2. nodrošina profesionālu, augstas kvalitātes darbu pat detaļu līmenī
5.5. Stratēģiskais redzējums:
 • spēja definēt un pārvērst darbībā organizācijas vai nozares attīstības stratēģisko vīziju
Manas rīcības rādītāji:
 1. vada iestādes attīstības vīzijas izstrādi
 2. definē un apzināti pauž vīziju un stratēģiju plašāku valsts attīstības mērķu kontekstā
 3. raksturo vīziju un vērtības saprotamā un viegli uztveramā veidā, lai panāktu darbinieku līdzdalību un iesaistīto personu uzticēšanos
 4. identificē, konceptualizē un sintezē jaunus virzienus vai saistības starp iestādes vērtībām un pārveido tās iestādes darbības prioritātēs

Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 . Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.