Vadības sistēmas arhitektūra
[Vadības galveno uzdevumu struktūra]

1. Organizācijas attīstības virziens

1.1. Nākotnes vīzijas radīšana
1.2. Vadības un darbinieku atdeves nodrošināšana
1.3. Pārvaldības īstenošana - nodrošināt procesa atbilstību vērtībām, ētiskām un leģitīmām normām un uzņemties risku kopējo mērķu sasniegšanai

2. Pārmaiņu veicināšana

2.1. Jauninājumu ieviešana
2.2. Pārmaiņu vadīšana

3. Rezultātu sasniegšana

3.1. Organizācijas vadīšana, lai gūtu rezultātus un sasniegtu izvirzītos mērķus
3.2. Darba procesa vadīšana, lai sasniegtu konkrētus rezultātus
3.3 .Projektu vadīšana, lai sasniegtu konkrētus rezultātus

4. Klientu vajadzību ievērošana

4.1. Klientu iepazīstināšana ar preci (produktu/pakalpojumu)
4.2. Iepirkuma loģistika (līgumu slēgšana, u.c.)
4.3. Iepazīstināšana ar ražošanas loģistikas pamatelementiem
4.4. Sadales loģistika
4.5. Klientu problēmu risināšana
4.6. Kvalitātes nodrošināšana

5. Darbs ar cilvēkiem

5.1. Kontaktu veidošana
5.2. Partnerattiecību un sadarbības attīstība
5.3. Darbinieku vadīšana

6. Resursu izmantošana

6.1. Finanšu resursu pārvaldība
6.2. Preču (produktu/pakalpojumu) nodrošināšana
6.3. Materiālo resursu un tehnoloģiju pārvaldība
6.4. Datu, informācijas un zināšanu pārvaldība

7. Sevis un savu kompetenču vadība

7.1. Ieguldījumu kontrole
7.2. Kompetenču (zināšanu, prasmju, attieksmju) pilnveidošana
Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 . Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.