2. Procesu vadīšana

Pamatojoties uz jaunākajiem starptautiskajiem pētījumiem, vadītājam/direktoram nepieciešamas šādas kompetences (kompetenču grupas):

1.darbinieku vadīšanas kompetences;
2.darbību un procesu vadīšanas kompetences;
3.sevis vadīšanas (personīgo iemaņu un prasmju pilnveidošanas) kompetences

2.darbību un procesu vadīšanas kompetences:

  1. pārmaiņu procesa vadība
  2. kontrole
  3. koordinēšana
  4. vadība krīzes apstākļos
  5. kļūdainas rīcības vadīšana
  6. sapulču plānošana un organizēšana
  7. prioritāšu noteikšana
  8. projektu vadīšana
  9. stratēģijas izstrāde

Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 . Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.