Vadības attīstība

Vadības attīstības modelis

URL: http://stewartleadership.com

1. kvadrants: Mērķa veidošana (Create Purpose)
Vadītājs ir atbildīgs par vīziju un stratēģiju. Tas ietver:

 • zināšanas par konkurentiem (Knowing the competition)
 • klienta izpratne (Understanding the customer)
 • tirgus tendenču analīzi (Analyzing marketplace trends)
 • stratēģijas noteikšana (Setting strategy)
 • efektīva saziņa ar citiem (Communicating effectively with others)

2. kvadrants: Izcilības nodrošināšana (Deliver Excellence)
Vadītājam jāuzņemas atbildība par izcilības operatīvu nodrošināšanu un stratēģijas iestrādi ikdienā. Tas ietver:

 • Skaidru, efektīvu lēmumu pieņemšana
 • Īstenot darbību uz rezultātiem
 • Veidot konsekventus un izmērāmus procesus
 • Nepārtraukta uzlabošana
 • Darbojas iekļaujoši, viedi, ilgtspējīgi

3. kvadrants: Pašattīstība un citu attīstība (Develop Self & Others)
Vadītājs vērtē pašmācīšanos un citu mācīšanos. Tas ietver:

 • Personīgās uzlabošanas iespējas
 • Komandas dinamikas izveide un pārvaldība
 • Tehnisko kompetenču pilnveide
 • Vadīšanas laiks
 • Attīstīt citus, sekot viņu izaugsmei
 • Sava Ego vadīšana

4. kvadrants: Virzības maiņa (Lead Change)
Vadītājs rada un uzlabo organizācijas  vadības instrumentus - misiju, vērtības, vīziju. Tas ietver:

 • Ietekmē galvenos lēmumu pieņēmējus
 • Sponsorē pārmaiņas projektos
 • Darbs ar steikholderiem (ieinteresētām pusēm)
 • Iedvesmot inovācijām
 • Pārvaldīt pretestību
 • Atbalstīt izmaiņas
Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 . Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.