Vadītāja lomas

Vadītāja darbam raksturīgas lomas ir saistītas ar šādiem procesiem:
  1. darba procesu - plānošanu, motivācijas radīšanu un plāna īstenošanu, panākot, ka darbs tiek darīts;
  2. informācijas iegūšanu;
  3. darbību dažādās situācijās un problēmu risināšanu;
  4. atbilžu sniegšanu uz prasībām un lūgumiem.
Vadītāja lomas saistītas ar:
  1. sabiedriskajām attiecībām,
  2. komunikāciju,
  3. informācijas apkopošanu,
  4. lēmumu pieņemšanu.

Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 . Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.