Vadītāja darba realitātes

  1. Vadītāji ir savas organizācijas gūsteknis.
  2. Vadītāji  spiesti turpināt funkcionēt šādā veidā tik ilgi, kamēr viņi paši neīsteno pārmaiņas savā dzīvē un darbā.
  3. Vadītāju darba efektivitātes šķērslis - viņi strādā organizācijā. Zināšanu darbinieki reti kad darbojas saskaņoti, to nosaka zināšanu darba specifika. Katram no viņiem ir savas prasmes un savas intereses.
  4. Vadītāji darbojas organizācijas ietvaros. Darba rezultātus nosaka klienti, kuri nepieder organizācijai. Organizācija ir sociāls artefakts (mākslīgs objekts). Organizācija ir sabiedrības orgāns, kas sevi realizē, sniedzot zināmu labumu apkārtējai videi.

Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 . Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.