Literatūra izaugsmei

 1. Adners, Rons. Skaties plašāk : jauna inovāciju stratēģija / Rons Adners ; no angļu valodas tulkoja Signe Skujeniece un Kristaps Šoriņš. - Rīga : Jumava, 2013. - 270 lpp. : il. ; 25 cm. - Bibliogrāfija piezīmēs: [219.]-248. lpp. .  - Alfabētiskais rādītājs: [249.]-270. lpp. - Grāmatā autors stāsta un analizē kā pareizi izvēlēties stratēģijas inovāciju iecviešanā. ISBN 9789934115059. Inovatīvā uzņēmējdarbība.
 2. Ārmstrongs, Maikls.  Kā kļūt par izcilu menedžeri : pārbaudīti paņēmieni un svarīgas prasmes no A līdz Z / Maikls Ārmstrongs ; no angļu valodas tulkojis Egils Neliuss. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2008. - 344 lpp. ; 22 cm. - (Bizness un karjera). - Bibliogrāfija: [338.]-340. lpp. . - Rādītājs: [341.]-344. lpp. ISBN 9789984406244. Menedžments. Personāla vadība. Darba intervijas. Konflikta menedžments. Stresa menedžments. Darbinieku motivācija. Prezentācijas.
 3. Bakingems, Markuss. 6 soļi ceļā uz izciliem rezultātiem : nosaki savas stiprās puses un liec tām strādāt / Markuss Bakingems ; no angļu val. tulk. Anna Frīdenberga ; red. Valdis Zoldners. - [Jelgava] : Zoldnera izdevniecība, 2010 (Dardedze hologrāfija). - 250, [1] lpp. : il. ; 21 cm. - Oriģ. nos.: Go put your strengths to work.  ISBN 9789934808340. Pašaktualizācija (psiholoģija).  Panākumi.  Darbinieku motivācija.  Spējas. 
 4. Buckingham, Marcus  Vispirms pārkāp visus likumus : [ko pasaules izcilākie menedžeri dara citādi] / Markuss Bakingems, Kurts Kofmans ; [no angļu valodas tulkojusi Valda Kļaviņa]. [Jelgava] : Zoldnera izdevniecība, c2014 223 lpp. : port.,tab. ; 25 cm. Biznesa literatūras Zelta fonds . ISBN 9789934845109
 5. Barovs, Pols. Biznesa plāni : kā tos uzrakstīt un īstenot / Pols Barovs ; tulk. no angļu val. Inese Bernsone. - Rīga : Lietišķās informācijas dienests, 2008. - 213 lpp. : diagr. ; 21 cm.  ISBN 9789984826035. Uzņēmējdarbība.  Uzņēmējsabiedrības - Finanses.  Stratēģiskā plānošana. "
 6. Belbins, R. Meredits. Darba krāsas / R. Meredits Belbins ; no angļu val. tulk. Rita Baroniņa-Maurāna ; lit. red. Regīna Janmane ; vāka noform. Artūrs Maurāns. - Rīga : Lietišķās informācijas dienests, 2010 (Informatīvā biznesa centrs). - 164 lpp. : il. ; 21 cm. - Oriģ. nos.: Changing the way we work.  ISBN 9789984826875. Uzņēmējdarbības menedžments.  Ražošanas organizēšana.  Darba vide.
 7. Belbins, Meredits R.  Komandu lomas darbavietā / R. Meredits Belbins ; no angļu valodas tulk. Līga Matuseviča ; lit. red. Kristīne Genderte ; vāka māksl. Artūrs Maurāns. - Rīga : Lietišķās informācijas dienests, 2009 (Informatīvā biznesa centrs). - 167 lpp. : il. ; 21 cm. - Komanda nesastāv no cilvēkiem ar amata nosaukumiem, bet gan indivīdiem, kur katram ir loma, ko saprot citi komandas locekļi. Komandas locekļi meklē noteiktas lomas, un viņi visefektīvāk strādā lomās, kas viņiem ir vistuvākās. Deviņas komandu lomas, ko tagad pazīst vadītāji un menedžmenta treneri visā pasaulē, tiek pētītas tālāk, pievienojot vērtību sākotnējam komandu lomu jēdzienam. Tiek izklāstītas operatīvās stratēģijas, kas nodrošina idejas, metodes, jaunu informāciju un padomu, ko var izmantot organizācijas labā. ISBN 9789984826448. Vadībzinība. Komunikācija. Personāla vadība. Menedžments.
 8. Bērgs, Bobs.  5 veiksmes likumi : kas nosaka mūsu panākumus darbā, biznesā, dzīvē? / Bobs Bērgs & Džons Deivids Manns ; no angļu valodas tulkojis Māris Garbers ; literārā redaktore Sandra Meškova ; redaktors Valdis Zoldners ; grāmatas noformējumā izmantoti Leonardo da Vinči zīmējumi. - [Jelgava] : Zoldnera izdevniecība, [2012] (Jelgavas tipogrāfija). - 124, [3] lpp. ; 22 cm. - (Sveicamgrāmata). - "Attīstībai, izaugsmei, motivācijai"--Uz vāka. ISBN 9789934808388. Panākumi - Psiholoģiskie aspekti. Panākumi uzņēmējdarbībā.
 9. Brunner, W & Urenje, S. (2012). The Parts and The Whole: A Holistic Approach to Environmental and Sustainability Education. Visby: Swedish International Centre of Education for Sustainable Development.
 10. Buckingham, Marcus  Vispirms pārkāp visus likumus : [ko pasaules izcilākie menedžeri dara citādi] / Markuss Bakingems, Kurts Kofmans ; [no angļu valodas tulkojusi Valda Kļaviņa]. [Jelgava] : Zoldnera izdevniecība, c2014 223 lpp. : port.,tab. ; 25 cm. Biznesa literatūras Zelta fonds . ISBN 9789934845109.
 11. Čangs, Hadžūns. 23 lietas, ko mums nestāsta par kapitālismu / Hadžūns Čangs ; no angļu valodas tulkojis Jānis Barons. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2013 (Poligrāfists). - 301, [2] lpp. ; 20 cm.  ISBN 9789934029257. Kapitālisms.  Ekonomiskā politika.  Brīvā tirdzniecība."
 12. Ceļvedis jaunajiem uzņēmējiem / izdevuma sagatavošanā piedalījās: Arnis Sauka, Armands Liseks, Andris Stepanovs, Roberts Bernāns, Zemgus Žagata ; priekšvārdu sarakstīja Anders Paalzow. - Rīga : Rīgas Ekonomikas augstskola, 2011 (MikroDot). - 149 lpp. : sh., tab., veidlapas ; 20 cm. - Bibliogr. norādes parindēs. ISBN 9789984822099. Uzņēmējdarbība - Rokasgrāmatas, uzziņu līdzekļi utt. 
 13. Drukers, Pīters F. Efektīvs vadītājs : rokasgrāmata 5 svarīgāko efektivitātes paradumu apgūšanai / Pīters F. Drukers ; zin. red. Ivars Brīvers ; red. un priekšv. sarakst. Valdis Zoldners ; lit. red. Sandra Meškova ; no angļu val. tulk. Māris Garbers. - Jelgava : Zoldnera izdevniecība, 2011 (Jelgavas tipogrāfija). - 220 lpp. ; 25 cm. - (Biznesa literatūras zelta fonds). - Alf. rād.: [213.]-220. lpp. - Tulk. no izd.: The Effective executive. ISBN 9789934808357. Menedžments.  Lēmumu pieņemšana. 
 14. Duglass, Viljamss. 25 bibliski panākumu likumi : kā izmantot Bībeles gudrību, lai pārveidotu savu karjeru un biznesu / Viljamss Duglass, Rubenss Teišeira; no portugāļu valodas tulkojis Maksims Gatuļļins; Ilzes Isakas vāka dizains. - Rīga : Apgāds Zvaigzne ABC, 2016. - 191 lpp.  ISBN 9789934056796. Panākumi uzņēmējdarbībā.  Reliģiskā ētika. 
 15. Efektīva vadītāja rokasgrāmata: http://www.mk.gov.lv/sites/default/files/editor/efektiva_vaditaja_rokasgramata.pdf 
 16. Fekseuss, H. Varas spēle : izcilas metodes, kā ietekmēt visu un visus / H. Fekseuss. - Rīga : Apgāds Zvaigzne ABC, 2015. - 283, [4] lpp.  ISBN 9789934053436. Kontrole (psiholoģija).  Ietekme (psiholoģija). 
 17. Gatawis, Siegbert. Eiropas tiesības : mācību līdz. / Siegbert Gatawis, Edmunds Broks, Zane Bule ; aut. priekšv. - Rīga : [Latvijas Universitāte], 2002. - 416 lpp. - Bibliogr. : 413.-416.lpp. ISBN 9984725502.
 18. Gerbers, Maikls E. Uzņēmējdarbības meistarība : ko zina ikviens veiksmīgs uzņēmējs / Maikls E. Gerbers ; no angļu valodas tulkojis Māris Garbers ; zinātniskais redaktors Arnis Sauka ; redaktors Valdis Zoldners. - [Jelgava] : Zoldnera izdevniecība, 2013 (Jelgavas tiopgrāfija). - 219 lpp. : tab. ; 25 cm. - (Biznesa literatūras zelta fonds). - Oriģ. nos.: The E-myth revisited. ISBN 9789934808371. Individuālie uzņēmumi - Menedžments.  Inovatīvā uzņēmējdarbība. 
 19. Godin, Seth  Violetā govs : [kā veicināt sava zīmola, produktu un pakalpojumu atpazīstamību] / Sets Godins ; [no angļu valodas tulkojusi Valda Kļaviņa]. [Jelgava] : Zoldnera izdevniecība, c2014 202 lpp. : il.,port. ; 25 cm. Biznesa literatūras Zelta fonds . ISBN 9789934830334.
 20. Godins, Sets. Veiksmes stratēģija : kad neatlaidīgi tiekties uz savu mērķi (un kad - atkāpties) / Sets Godins ; no angļu val. tulk. Māris Garbers ; red. Valdis Zoldners. - [Jelgava] : Zoldnera izdevniecība, 2010 (Jelgavas tipogrāfija). - 92, [10] lpp. : il., diagr. ; 21 cm. - Oriģ. nos.: A little book that teaches you when to quit (and when to stick).  ISBN 9789934808302. Pašaktualizācija (psiholoģija).  Panākumi uzņēmējdarbībā.  Panākumi.  Neatlaidība.
 21. Grīns, Roberts. 48 varas likumi / Roberts Grīns ; no angļu valodas tulkojis Āris Jansons ; tulkojuma redaktors Juris Goldmanis. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2013] (Jelgavas tipogrāfija). - 456 lpp. ; 25 cm. - Oriģ. nos.: The 48 laws of power.  ISBN 9789934037344. Vara (filozofija).  Kontrole (psiholoģija).  Dzīves veidošana. 
 22. Hīts, Čips.  Idejas, kas pielīp : kāpēc dažas idejas iesakņojas, bet citas iznīkst / Čips Hīts, Dens Hīts ; no angļu val. tulk. Iveta Pumpura ; zinātn. red. Ivars Austers ; lit. red. Sandra Meškova ; red. Valdis Zoldners. - [Jelgava] : Zoldnera izdevniecība, 2011. - 252 lpp. ; 25 cm. - (Biznesa literatūras Zelta fonds). ISBN 9789934808326
 23. Kas Latvijas uzņēmējiem jāzina par Eiropas Savienību ? / sast. Tatjana Volkova ; Aināra Dimanta priekšv. ; Eiropas Kustība Latvijā ; Aigara Štokenberga pēcv. ; Artis Birziņš...[u.c.]. - [Rīga] : Apgāds ""Rasa ABC"", [2002]. - 238, [2] lpp. : il., tab. - Bibliogr. rakstu beigās un parindēs.  ISBN 9984653625. Uzņēmējdarbība.  Tirdzniecība.  Eiropas Savienība.
 24. Kā kļūt par līderi / tulkojums no angļu valodas Agnese Orupe. - Rīga : Lietišķās informācijas dienests, 2008. - 202 lpp. ; 21 cm. - (Grāmatu sērija "Harvard business review on"). - "Idejas, kurās ieklausās"--Uz vāka. ISBN 9789984826042. Līderība. Vadītāja spējas. Uzņēmējdarbības menedžments. Menedžments. Vadībzinības, vadības teorija. Personālvadība.
 25. Kimeiša, Linda. Pārdotspējīgi teksti interneta mājaslapām : padomi tekstu veidošanā, fakti, iedvesmojoši piemēri, idejas, jaunākās tendences / Linda Kimeiša. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2013 (Poligrāfists). - 125, [1] lpp. : il. ; 24 cm.  ISBN 9789934035425. Tīmekļa vietnes. 
 26. Kings , Viljams Dž.  Nerakstītie biznesa likumi / V. Dž. Kings, pārstr. un pap. Dž. Skakūns ; tulk.no angļu val. Signe Skujeniece ; vāka dizains Aigars Truhins. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2011. - 111, [1] lpp. ISBN 9789934017919. Uzņēmējdarbība. Vadībzinība.
 27. Klauss, Andris, 1941-2004. Zinības vadītājam : [skaidrojošā vārdnīca] / Andris Klauss ; aut. priekšv. - [Rīga] : Preses Nams, [2002]. - 560 lpp. : il., tab. - (Grāmata lietišķam cilvēkam). - Latviešu terminu rād.: 481.-499.lpp. .  - Angļu terminu rād.: 500.-520.lpp. .  - Vācu terminu rād.: 521.-540.lpp. .  - Krievu terminu rād.: 541.-558.lpp. .  - Bibliogr.: 559.-560.lpp. - Teksts paral. latv., angļu, vācu, krievu.  ISBN 9984004198. Vadībzinība.  Enciklopēdijas un vārdnīcas. 
 28. Leiks, Nevils. Stratēģiskā plānošana : praktisks mācību līdzeklis / Nevils Leiks ; no angļu val. tulk. Rūta Dina Vilīte ; red., priekšv., 3.-4., lpp., un skaidrojošās vārdn. aut. Leonīds Pētersons ; vāka māksl. noform.: Arnis Rožkalns ; fotogr. aut. Ieva Vilīte. - Rīga : Multineo, 2007. - 247 lpp. : il., tab. ; 24 cm + 1 CD. - Pieejams arī kompaktdiskā. - Oriģ. nos.: The strategic planning workbook.  ISBN 9789984995701 : 1000 eks. Stratēģiskā plānošana - Mācību līdzekļi. 
 29. Lešinskis, Adams. Apple noslēpumi : kā īsti darbojas visvairāk apbrīnotais un visslepenākais Amerikas uzņēmums / Adams Lešinskis ; no angļu val. tulk. Aija Čerņevska. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2013. - 182, [2] lpp. ISBN 9789934030734. Uzņēmējdarbība.  Apple dators. 
 30. Makejs, Hārvijs B. Izdzīvot starp haizivīm : kā apsteigt savus konkurentus pārdošanā, vadībā, motivācijā un darījumu slēgšanā / Hārvijs B. Makejs ; no angļu valodas tulkojis Māris Garbers ; redaktors Valdis Zoldners ; literārā redaktore Ilze Kļepikova ; priekšvārda, 19.-21. lpp., autors Kenets Blanšārs. - [Jelgava] : Zoldnera izdevniecība, 2011 (Jelgavas tipogrāfija). - 219 lpp. - (Biznesa literatūras Zelta fonds). - Oriģ. nos.: Swim with the sharks without beign eaten alive. ISBN 9789934808364. Panākumi uzņēmējdarbībā. 
 31. Maksvels, Džons. Domā kā veiksminieks : ļoti veiksmīgu cilvēku 11 domāšanas paradumi / Džons Maksvels; no angļu valodas tulkojis Māris Garbers; redaktors Valdis Zoldners; Vāka dizaina autore Santa Lipšāne. - [Jelgava] : Zoldnera izdevniecība, [2016]. - 158 lpp. - (Attīstībai. Izaugsmei. Motivācijai).  (Sveicamgrāmata). - Lai nokļūtu tur, kur nekad neesam bijuši – un sasniegtu to, ko nekad iepriekš neesam sasnieguši – mums jādomā tā, kā nekad iepriekš neesam domājuši. Lai dzīvotu labāk, mums vispirms jāiemācās labāk domāt. DOMĀ KĀ VEIKSMINIEKS atklāj, kā veiksmīgi cilvēki, mainot savu domāšanu, maina savu dzīvi. Džons Maksvels ir pasaulē plaši atzīts vadītāju konsultants, motivējošais treneris un autors 34 grāmatām, kas tulkotas 50 valodās un kuru kopējā tirāža pārsniedz 24 miljonus eksemplāru. Viņa dibinātās kompānijas EQUIP un John Maxwell Company ir apmācījušas vairāk nekā 5 miljonus vadītāju 180 valstīs. Viņš ir konsultējis daudzu valstu un starptautisku organizāciju vadītājus un uzstājies visdažādākajās auditorijās – no ASV Militārās akadēmijas Vestpointā un Nacionālās Futbola līgas līdz Apvienoto Nāciju Organizācijai. - Grāmatas noformējumā izmantoti Leonardo da Vinči zīmējumi.  ISBN 9789934845154. Radošā domāšana.  Kritiskā domāšana.  Karjeras attīstība. 
 32. Moriss, Maikls. Veiksmīga biznesa sākums : mazā biznesa rokasgrāmata / Maikls Moriss ; no angļu val. tulk. Rūta Dina Vilīte ; fotogr. aut. Rūta Dina Vilīte. - Rīga : Multineo, 2008. - 279 lpp. : il. ; 24 cm. - Tulk. no izd.: Starting a successful business. ISBN 9789984995663. Uzņēmējdarbība - Rokasgrāmatas, uzziņu līdzekļi utt.  Inovatīvā uzņēmējdarbība - Rokasgrāmatas, uzziņu līdzekļi utt. 
 33. Projektu vadība / no angļu val. tulk. Ilgonis Krištopāns, Agnese Orupe ; lit. red. Regīna Janmane ; fotogr. Aivars Siliņš. - Rīga : Lietišķās informācijas dienests, 2007. - 164 lpp. : diagr. ; 21 cm. - (Harvard Business Review on). - Oriģ. nos.:Harvard Business Review on managing projects. ISBN 9789984995205. Projektu vadīšana. 
 34. Reiters, Vilfrīds. Kailā patiesība par projektu menedžmentu / Vilfrīds Reiters ; no vācu val. tulk. Ēva Fukse. - [Rīga] : Vaidelote, [2004]. - 196, [1] lpp. ISBN 998450705X. Projektu menedžments.  Projektu vadīšana. 
 35. Šrēdere, Elisa. Sniega bumba : Vorens Bafets un dzīves bizness / E. Šrēdere; no angļu val. tulkoja Dina Kārkliņa. - Rīga : Apgāds Zvaigzne ABC, 2013. - 790 lpp. ISBN 9789934026355. Investīciju analīze.
 36. Templers, Ričards.  Menedžmenta likumi : menedžera veiksmes formula / Ričards Templers ; no angļu val. tulk. Elita Līdumniece ; red. Zane Seņkova. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2007 (a/s "Poligrāfists"). - 223, [1] lpp. ; 22 cm. - (Starptautisks bestsellers). ISBN 9789984400754. Menedžments skat. Vadībzinības. Vadībzinības, vadības teorija.
 37. Vadīt komandas / no angļu val. tulk. Santa Ludbārža ; lit. red. Kristīne Genderte ; vāka noform.: Artūrs Maurāns. - Rīga : Lietišķās informācijas dienests, 2009 (Informatīvā biznesa centrs). - 157 lpp. : tab. ; 22 cm. - (Management Extra). - Bibliogr.: 155.-157. lpp. - Oriģ. nos.: Leading teams. ISBN 9789984826592. Menedžments. Personāla vadība.
 38. Velčs, Džeks. Ceļš uz uzvaru : kā gūt panākumus biznesa pasaulē / Džeks Velčs kopā ar Sūzenu Velču ; no angļu val. tulk. Daina Rao ; galv. red. Valdis Zoldners ; red. Miķelis Kaldurs. - [Jelgava] : Izdevniecības nams ""Trīs"", 2010 (Jelgavas tipogrāfija). - 300 lpp. ; 25 cm. ISBN 9789984972268 : 1500 eks. Panākumi uzņēmējdarbībā.  Stratēģiskā plānošana.  Sarunas uzņēmējdarbībā. 
 39. Vitmors, Džons. Koučings sasniegumiem : koučinga un līderības principi un prakse / Džons Vitmors ; [no angļu valodas tulkojušas Māra Antenišķe un Astrīda Vucāne]. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2013] (Jelgavas tipogrāfija). - 229 lpp. : il. ; 23 cm. - Bibliogrāfijas: [226.]-227.lpp.  ISBN 9789934035371. Zināšanu menedžments.  Darbinieki - Koučings.  Darbinieku motivācija.  Darbs komandā. 
 40. О'Шонесси, Джон. Конкурентный маркетинг: стратегический подход / Дж. О' Шонесси ; пер. с англ. С. Жильцов [и др.]. -  2-е изд. - Санкт-Петербург : Питер, 2002. - 857 с. : tab.,graf. ; 24 cm. - (Бизнес-класс). - Библиография в примечаниях в конце глав. - Имен. указ.: с. [828]-830. .  - Предм. указ.: с. 830-853. .  - Указ. фирм и торговых марок: с. 853-857.  ISBN 5887823054. Tirgvedība. 

Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 . Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.