Būtība
The essence

Attēls "Singularitātes laika grafiks" 
(URL: https://i.ytimg.com/vi/EJjxCoZ6ZMc/maxresdefault.jpg)

Pārmaiņu temps sabiedrībā

Pārmaiņu temps sabiedrībā aizvien paātrinās (sk. attēlu "Singularitātes laika grafiks") :

  1. Tehnoloģijas attīstās eksponenciāli. Matemātikas valodā  "pārmaiņu tempa pātrinājumu" sauc par eksponenciālu. Eksponenciāla izaugsme – tā dēvē arvien straujāku pārmaiņu tempu pasaulē, kas sniedz gan nebijušas iespējas, gan rada lielus riskus.
  2. Savukārt, cilvēka intelekts attīstās  lineāri.

Rodas jautājums: Kādi ir konverģences (šo abu attīstību tuvināšanās) risinājumi?

Ar to (ar konverģences risinājumiem) nodarbojas Singularity University Latvia, kuras mērķis - sagatavot cilvēkus šai jaunajai pasaulei. 

Singularitāte

  • Jēdzienam Singularitāte (angl. - Singularity) ir dažādas definīcijas.
  • Šajā tīmekļa vietnē tā ir dažādu tehnoloģiju saplūšana, kas laika gaitā radīs labāku pasauli.
  • Singularitāte saistīta ar straujo tehnoloģiju attīstību, kas padara pasauli grūtāk prognozējamu. 
  • Daži cilvēki jēdzienu Singularity izmanto, lai aprakstītu mākslīgā intelekta attīstību līdz līmenim, kad tas sāk saplūst ar cilvēces intelektu. Šī tīmekļa vietne uz to nefokusējas. Šeit tas ir ļoti drosmīgs, vizionārs skats, kas vairāk pievēršas praktiskām lietām.

Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 . Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.