Cilvēka attīstības tendences
Human Development Trends

Attēls "Singularitātes laika grafiks" 
(URL: https://i.ytimg.com/vi/EJjxCoZ6ZMc/maxresdefault.jpg)

Kā cilvēkiem turēties līdzi straujajām pārmaiņām?

Pasaules pieredze rāda:
 1. Pret cilvēkiem jābūt godīgiem un cilvēki šajās pārmaiņās ir jāiesaista pēc iespējas ātri, lai viņiem ir vairāk laika pielāgoties.
 2. Cilvēkiem jāspēj šīs jaunās tehnoloģijas ētiski "iedēstīt" (iestrukturēt) sabiedrībā.
 3. Cilvēkiem nākamajos 5 gados (2017.-2022.gg.) radīsies ļoti būtiski jautājumi saistībā ar singularitāti.
 4. Cilvēkiem ir daudz vairāk jāmācās.
 5. Veiksmigākie zinātnieki - uzņēmēji pēdējos 20 gadus (1997.-2017.gg.) katru dienu 4—5 stundas pārstrādā informāciju. 
 6. Cilvēkiem jāiemācās pieņemt, ka viss ir pārejošs, viss nemitīgi mainās. 
 7. Sabiedrībā visur ir jābūt nepārtrauktam izglītošanās procesam. 
 8. Cilvēki pavadīs vairāk laika, turoties līdzi notikumu attīstībai un mazāk laika, kaut ko ražojot. Tā ir jaunā realitāte.

Kādās jomās cilvēkiem attīstīties?

Attēls "Smadzeņu labā puslode"
(URL: http://www.um.edu.mt/think/wp-content/uploads/2014/08/Brain-Left-and-Right-HD-605x3401.jpg)

Pasaules pieredze rāda:
 • Svarīgas būs prasmes, kas saistītas ar smadzeņu "labo puslodi", kas attiecas uz emocionālo, sociālo, garīgo, fizisko inteliģenci un sadarbošanās spējām. Tādas īpašības kā pašizpratne, līdzjūtība, mīlestība, empātija - šīs lietas vēl aizvien nevar aizvietot tehnoloģijas, un varbūt tas nekad nebūs iespējams. Iejūtība, uzņēmēja gars, spēja pielāgoties, zinātkāre, dzīves gudrība, intuīcija, ētika, konteksta izpratne, veselais saprāts, kritiskā domāšana, māka risināt problēmas, spēja uzdot pareizos jautājumus - visas šīs lietas ar laiku kļūs svarīgākas. 
 • Tātad pieaugs humanitāro zinātņu nozīme. Cilvēku vairākums to vēl nesaprot.
 • Cilvēkiem jāmācās fleksibli domāt. Ir pieejami dažādi rāmji un perspektīvas, kas ļauj uzdot labākus, plašākus, radošus jautājumus. 
 • Nākotnē varēs ražot jebko, bet katram cilvēkam pašam būs jāuzdod pareizie jautājumi. 
 • Cilvēki ieiet iztēles laikmetā, kurā humanitārā izglītība būs ļoti svarīga. Tas dzīs tehnoloģijas uz priekšu. 
 • Cilvēki radīs mērķus un jēgu, bet mākslīgais intelekts, nanotehnoloģijas un molekulārā montāža tās realizēs. 
Šāda pasaule varētu rasties ap 2027.gadu. Vai cilvēki spēs uzdot pareizos jautājumus? 
Radīsies daudz darbavietu biotehnoloģiju, nanotehnoloģiju, neirotehnoloģiju jomā, saistībā ar droniem, mākslīgo intelektu, datorzinātnē, kvantu datoros, saules enerģijā, 4D drukā, virtuālajā realitātē — visās topošajās tehnoloģijās. Būs daudz darba, tās ieviešot un uzturot, tomēr laika gaitā arī tās kļūs aizvien autonomākas un pašas radīs savas jaunās versijas. Tas jau notiek tagad (2017.gadā).
Tāpēc ilgtermiņā nodarbinātības jautājums ir liels izaicinājums.

Jaunas kompetences jaunai ekonomikai

URL: The jobs of the future – and two skills you need to get them

Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 . Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.